Zolang u in dienst bent is het niet mogelijk het geld op te nemen voor uw wettelijke pensionering.

U kunt een voorschot op uw kapitaal opvragen voor het kopen, bouwen, verbouwen of herstellen van een onroerend goed binnen de Europese Economische Ruimte, als uw groepsverzekeringsreglement het voorziet.

Op dit opgenomen voorschotbedrag betaalt u intrest. Als uw betreffende belastingskorf nog niet vol zit, kunt u deze intresten ook inbrengen in de belastingen.

U kunt het voorschot steeds in schijven terugbetalen, wel is er een minimum bedrag van toepassing.

Let wel op, als u uit dienst zou gaan en uw overlijdensdekking vervalt, moet uw voorschot herzien worden.

U kunt uw groepsverzekering onder bepaalde voorwaarden ‘in pand geven' wanneer u een hypothecaire lening aangaat.

In dat geval wordt de bank die de lening toekent, de ‘aanvaardende begunstigde' van de groepsverzekering. Wat wil zeggen dat de uitkering op uw pensioen of bij vroegtijdig overlijden door Vivium aan de bank zal gebeuren.

Let wel op, als u uit dienst zou gaan en uw overlijdensdekking vervalt, moet uw inpandgave herzien worden.