Als uw groepsverzekering de waarborg ‘arbeidsongeschiktheid' heeft, zorgt uw werkgever voor u als u lange tijd niet kunt werken door een ziekte of een ongeval. De algemene en bijzondere voorwaarden beschrijven de gewaarborgde aandoeningen en oorzaken. De groepsverzekering vult dan de beperkte uitkering van de ziekenkas aan. Wat broodnodig is omdat uw vaste kosten en rekeningen blijven doorlopen.

Meld dit zo snel mogelijk aan uw werkgever.

Bent u maar even afwezig? Dan zal de groepsverzekering niet tussenkomen. De eerste maand krijgt u uw loon sowieso nog betaald.

Bent u langer afwezig? Dan moet uw werkgever dat zo snel mogelijk aan Vivium doorgeven, zodat Vivium de uitkering van het ziekenfonds kan aanvullen. Gebruik hiervoor ons aangifteformulier.

 Wanneer u terug aan het werk gaat, zal uw werkgever dit aan Vivium laten weten.

Voorziet uw groepsverzekering ook in de waarborg ‘premievrijstelling'? Dan bent u helemaal goed verzekerd.

Wanneer u langere tijd niet kan werken door een ziekte of een ongeval, zal Vivium de premies van uw groepsverzekering overnemen en dus voor u betalen zolang u arbeidsongeschikt bent. Zo loopt uw pensioenopbouw verder, ook al bent u arbeidsongeschikt.

Ook tijdens uw zwangerschapsrust en bevallingsverlof treedt de premievrijstelling in werking! Raadpleeg uw contract voor de modaliteiten.