Als u het bedrijf verlaat, hebt u 3 mogelijkheden voor uw groepsverzekering:

1. U laat het gespaarde pensioenkapitaal bij de vorige werkgever staan.
Dit noemt 'premievrij zetten' in het vakjargon, vergelijkbaar met een spaarboekje waarop geen verdere stortingen gebeuren, maar waarop u nog wel intrest ontvangt.

Kijk wel even na of uw groepsverzekering nog in een overlijdensdekking voorziet!
Daarvoor neemt u uw laatste benefit statement (het overzicht van uw groepsverzekering) dat u ontving wanneer u uit dienst ging.

  • Vindt u hierop een onderdeel ‘waarborgen bij leven' én een onderdeel ‘waarborg bij overlijden', dan hoeft u niks te doen.
  • Staat er geen ‘waarborg bij overlijden' vermeld? Dan kunt u overwegen om:
    • het gespaarde bedrag te laten staan maar daarbij een overlijdenswaarborg te laten voorzien gelijk aan de waarde van het gespaarde bedrag op moment van overlijden
    • het gespaarde bedrag over te brengen naar een ‘onthaalstructuur' waar eveneens de mogelijkheid geboden wordt om een waarborg bij overlijden te onderschrijven.


2. U neemt het kapitaal mee naar uw nieuwe werkgever.
Zo wordt al uw geld administratief bij dezelfde maatschappij beheerd. Dit kan natuurlijk enkel als uw nieuwe werkgever ook een groepsverzekering heeft waarbij u aangesloten wordt. Deze transfer is trouwens kosteloos.

Het is belangrijk na te gaan welke intrestvoet de pensioeninstelling van uw nieuwe groepsverzekering aanbiedt. Het kan immers voorkomen dat er een verschil is tussen de oude en de nieuwe groepsverzekering.


3. Transfereren naar een gemeenschappelijke kas
Biedt uw nieuwe werkgever geen groepsverzekering aan, of wilt u de (verschillende) pensioenkapitalen van uw vorige werkgevers centraliseren? Dan kunt u uw geld overbrengen naar een gemeenschappelijke kas.

U kunt het geld uit een groepsverzekering niet overbrengen naar een pensioencontract onder zelfstandigenstatuut.

U kunt uw kapitaal laten staan bij de pensioeninstelling van uw vorige werkgever, de onthaalstructuur van uw vorige werkgever of overbrengen naar een gemeenschappelijke kas. U bent wel vrij om los daarvan de nodige pensioenopbouw te voorzien onder uw zelfstandigenstatuut. Contacteer uw makelaar voor de mogelijkheden.

U kunt zelf niet verder blijven sparen binnen de fiscaliteit van de groepsverzekering nadat u uit dienst bent. De premies worden automatisch stopgezet.

U kunt het geld uit een groepsverzekering ook niet overbrengen naar een individueel pensioencontract omdat de fiscaliteit anders is.

 Wilt u nadat u uit dienst bent zelf verder zorgen voor uw pensioenopbouw? Dan kunt u dat individueel doen met een contract pensioensparen of langetermijnsparen. Contacteer hiervoor uw makelaar.