Wanneer uw werknemer wijzigt van personeelscategorie voldoet hij mogelijk niet meer aan de aansluitingsvoorwaarden van zijn oorspronkelijke pensioentoezegging.

Vanaf de 1ste van de maand samenvallend met of volgend op de wijziging van categorie, zijn de premies van zijn oorspronkelijke pensioentoezegging niet langer verschuldigd.

Als er een waarborg overlijden voorzien was, verzekerd via een tijdelijke overlijdensverzekering voor de duur van het verzekeringsjaar, wordt deze stopgezet.

De opgebouwde pensioenreserves blijven in de oorspronkelijke pensioentoezegging en waarborgen, indien dit voorzien is in de verzekeringscombinatie, mogelijk nog een uitkering bij overlijden.

Uw werknemer kan op zijn brief “wijziging professionele situatie” kiezen uit twee mogelijkheden. Die zijn wettelijk vastgelegd.

  1. De verworven reserves blijven in de oorspronkelijke pensioentoezegging verzekerd zonder enige wijziging.

Of

  1. De verworven reserves blijven in de oorspronkelijke pensioentoezegging verzekerd met als enige wijziging een overlijdenswaarborg gelijk aan de verworven reserves.

Als uw werknemer ons binnen de dertig dagen zijn keuze niet laat weten blijft hij verzekerd voor mogelijkheid 1.
Hij behoudt evenwel, na het verstrijken van de dertig dagen, nog 11 maanden het recht alsnog voor mogelijkheid 2 te kiezen.

Als uw werknemer door de wijziging van personeelscategorie aangesloten is aan de pensioentoezegging van zijn nieuwe personeelscategorie vermeldt het benefit statement dat hij de brief “wijziging professionele situatie” gevoegd is eveneens de verzekerde waarborgen in de nieuwe pensioentoezegging.