EB-Connect, de slimme poort naar uw groepsverzekering

 • voor het doorgeven van al uw wijzigingen in het personeelsbestand.
 • voor het raadplegen van alle contract-en financiële informatie. In pdf of excel.

U heeft geen enkele voorkennis nodig.
Kent u weinig van sociaal recht? Bent u geen computer expert? Laat u leiden door EB-Connect.
Deze intuïtieve applicatie leidt u moeiteloos doorheen alle personeelsmutaties.

Vraag informatie aan voor uw login.

 

Concreet betekent EB-Connect:

Eenvoudig, snel en vlekkeloos verwerkt.

EB-Connect is erg gemakkelijk in gebruik. U hoeft geen expert te zijn in groepsverzekeringen om met EB-Connect te werken, noch een computerexpert. De applicatie biedt u eenvoudige, intuïtieve keuzes zoals ‘indiensttreding van een nieuwe medewerker’, of ‘uitdiensttreding’ enz.

Personeelswijzigingen via EB-Connect:

 • Aansluiting nieuwe werknemer
 • Uitdiensttreding werknemer
 • Vervroegde pensionering werknemer
 • Tijdskrediet werknemer
 • Wijziging tewerkstellingsgraad, arbeider/bediende-categorie, …
 • Wijziging persoonsgegevens zoals burgerlijke staat, kinderen ten laste, …
 • Wijziging keuze risicowaarborgen in cafetariaplannen
 • Melden overlijden werknemer

Download van belangrijke documenten:

Sommige verklaringen moeten gehandtekend zijn of door derden (behandelend geneesheer) aangevuld.

Download binnen EB-Connect de meest recent gebruikte documenten.

 • Schademelding bij arbeidsongeschiktheid
 • Wijziging begunstiging door werknemer
 • Reserveoverdracht van groepsverzekering andere werkgever

 

Meer dan driekwart van de personeelsmutaties die bij Vivium binnenkomen zijn volautomatisch. Dat betekent ‘snel’ en ‘zonder fout’.

Op elk ogenblik van de dag of de week, heeft u alle informatie over uw groepsverzekering online beschikbaar.

U heeft toegang tot de meest recente informatie, van premie-afrekeningen, over RSZ-kwartaalaangiftes tot de contracten of de persoonlijke rekeninguittreksels van uw werknemers.
De meest recente RSZ-kwartaalaangifte nodig? Even downloaden op EB-Connect en doorsturen via mail naar uw sociaal secretariaat.

Alle werkgeversinformatie online

Alle contractinformatie, van het heden, van het verleden, online beschikbaar : premieafrekeningen, borderellen, RSZ-aangiftes, contracten, ..

Alle werknemersinformatie online

Alle werknemersinformatie staat online klaar voor u. Zowel de persoonlijke gegevens (adres, rijksregisternummer), als de professionele informatie (salaris, tewerkstellingsgraad, categorie, verzekerde waarborgen) zijn beschikbaar.

Ook het meest recente Benefit Statement en de voorbije uittreksels hangen klaar.

Tot slot heeft u ook alle belangrijke documenten waar een werknemer om kan vragen ter beschikking: formulier reserve-overdracht, wijziging begunstiging, medische vragenlijst.

Daarenboven bevat EB-Connect een archief, met alle informatie van jaren geleden!
Een werknemer wenst een kopie van zijn Benefit Statement van vorig jaar? Het hangt klaar online?
Geen dikke ringmappen meer nodig, geen zorgen meer wat de laatste versie is, uw hele archief hangt online, netjes geordend klaar voor u.

Met EB-Connect kan u snel en eenvoudig wijzigingen doorgeven van uw personeelsbestand. U hoeft niets meer op agenda te plaatsen of op te volgen, de verwerking is volautomatisch.

EB-Connect houdt een agenda van de meest recente wijzigingen bij én EB-Connect houdt de doorlooptijd bij. Zo bent u zeker dat niets van wat u ons doorgegeven heeft, aan uw en aan onze aandacht zal ontsnappen.

Geen zorgen of u reeds iets doorgegeven heeft, of die uitdiensttreding nu verwerkt is of niet. Uw agenda binnen EB-Connect houdt alle recente wijzigingen netjes bij.

EB-Connect biedt u de mogelijkheid om administratieve en financiële gegevens in Excel om te zetten. Wenst u in het kader van kostprijsbeheersing of van kostentoewijzing te weten voor wie u welke premies betaald heeft over bijvoorbeeld de voorbije 3 maanden en dit uitgesplitst per waarborg? U vraagt een download aan voor deze periode, en u ontvangt een Excelbestand met alle details.

Binnen het uur krijgt u in Excel allerlei informatie voor rapportage en berekeningen ter beschikking; salarislijsten, overzicht personeelsgegevens, premiedetail per werknemer per waarborg en premieafrekeningen van het lopende kalenderjaar. U ontvangt een e-mail zodra u het Excelbestand kunt consulteren.
Met deze Excelbestanden kan u aan de slag in het kader van kostenbeheersing of kostenallocatie.