EB-Connect onbeschikbaar wegens onderhoud

Om onderhoudsredenen zal EB-Connect onbeschikbaar zijn van zondag 17 november om 06u00 tot zondag 17 november om 22u00 en van dinsdag 19 november om 18u00 tot woensdag 20 november om 08u00. Onze excuses voor het ongemak.

12 november 2019

Meer lezen

Wist u dat ...

U uitdienstbrieven kan raadplegen in EB-Connect?

5 november 2019

Meer lezen

Premie betalen: openstaand saldo raadplegen in EB-Connect

De beveiligde applicatie EB-Connect (via Personal Login) heeft een aantal functionaliteiten ter beschikking voor het financieel beheer van uw groepsverzekeringspolis.

14 oktober 2019

Meer lezen

Wist u dat ...

Op onze website toegelicht wordt hoe u een uitdiensttreding correct kan aangeven in EB-Connect?

30 september 2019

Meer lezen

Wist u dat ...

U downloads kan aanvragen in Excel?

16 september 2019

Meer lezen

Vakantie op komst? Zorg voor een back-up User in EB-Connect.

Een back-up User is de beste garantie dat de administratieve samenwerking met Vivium optimaal verloopt, ook als de MasterUser afwezig is.

8 juli 2019

Meer lezen

Overzicht RSZ-bijdrage van uw groepsverzekering

Het overzicht van de RSZ-bijdrage is beschikbaar vanaf 8 juli 2019.

27 juni 2019

Meer lezen

Het vrij aanvullend pensioen voor werknemers: berekeningsmodule op www.mypension.be

Mypension.be stelt een nieuwe module ter beschikking om te berekenen welk bedrag een werknemer maandelijks kan besteden aan een vrij aanvullend pensioen voor werknemers.

21 mei 2019

Meer lezen

Publicatie in het Belgisch Staatsblad van de regeling 10% eindtaxatie voor wie met pensioen gaat na een loopbaan van 45 jaar

Op 15 maart 2019 verscheen de wet tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wat de notie wettelijke pensioenleeftijd betreft in het Belgisch Staatsblad. Deze wet regelt de gunstige eindbelasting van 10% op pensioenkapitalen gevormd door werkgeversbijdragen voor wie met pensioen gaat na een loopbaan van 45 jaar. Deze gold tot op heden alleen maar voor uitkeringen aan werknemers of zelfstandigen die effectief actief bleven tot de wettelijke pensioenleeftijd. Dit is nu uitgebreid naar personen die hun wettelijk pensioen (vóór de wettelijke pensioenleeftijd) opnemen nadat ze 45 jaar gewerkt hebben.

2 april 2019

Meer lezen