Keer terug
De fiscale pensioenval: meer brutopensioen geeft minder nettopensioen
Image of the blog article

De hervorming die het afkopen van de studiejaren harmoniseert, doet heel wat stof opwaaien. Vooral de 'fiscale pensioenval' wordt in diverse fora uitvoerig besproken.

Een hoger brutopensioen, een lager nettopensioen?

De regularisatie van de studieperioden voor de pensioenberekening (zie ook het artikel over de afkoop van studiejaren), betekent een verhoging van het wettelijk jaarlijks brutopensioen. Een alleenstaande werknemer zou dan bijvoorbeeld jaarlijks 266,66 euro extra ontvangen per geregulariseerd studiejaar.

Logischerwijze betekent een hoger wettelijk brutopensioen ook een hoger nettopensioen. In de praktijk zou echter in sommige gevallen, een verhoging van het brutopensioen, een vermindering van het nettopensioen betekenen. Dat noemt men een 'fiscale pensioenval'.

Wie is het slachtoffer van de fiscale pensioenval?

Ons belastingstelsel zit complex in elkaar. Gepensioneerden met een wettelijk pensioen van minder dan 15.518,74 euro per jaar (zonder extra inkomsten), betalen geen belastingen. Hun brutopensioen is dus gelijk aan hun nettopensioen.

Gepensioneerden met een jaarlijks brutopensioen van meer dan 15.518,74 euro per jaar, betalen wél belastingen. Die belasting zorgt ervoor dat gepensioneerden met een bruto jaarlijks pensioen tussen 15.518,74 euro en 16.600 euro, bij een brutoverhoging van hun pensioen, netto minder overhouden. Deze gepensioneerden, zo’n 128.000 mensen volgens ramingen van de administratie, zijn het slachtoffer van de fiscale pensioenval.

Is er een oplossing in de maak?

Tijdens de ministerraad van 18 mei 2017 stelde de minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, een technische correctie voor die ervoor zorgt dat een verhoging van het brutopensioen voortaan nooit resulteert in een vermindering van het nettopensioen.

Vanaf het aanslagjaar 2018 (inkomstenjaar 2017) betekent een verhoging van het brutopensioen altijd een hoger nettopensioen. Dit voor gepensioneerden die alleen een wettelijk pensioen ontvangen. De regularisatie van studiejaren voor toekomstige gepensioneerden met een brutopensioen tussen 15.518,74 euro en 16.600 euro zal dan ook zorgen voor een hoger nettopensioen.

Minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine: “Ik verheug mij over de oplossing voor de fiscale pensioenval in die mate dat elke verhoging van het brutopensioen voortaan nooit meer kan worden vertaald in een vermindering van het nettopensioen.
Men moet nu deze hervorming verderzetten om te garanderen dat elke verhoging van het brutopensioen wordt vertaald in een verhoging van het nettopensioen. Bovendien moet men, op fiscaal vlak, de gepensioneerden aanmoedigen om een beroepsactiviteit verder te zetten.”

Meest gelezen

 

Alle artikels