Keer terug
Gegevensbescherming & aangifte van ziekte, ongeval, zwangerschap of bevalling
Image of the blog article

Wanneer in het kader van de ‘Collectieve Verzekering Arbeidsongeschiktheid’ een arbeidsongeschiktheid wordt aangegeven gebeurt dit aan de hand van het aangifteformulier. De meest recente versie van dit formulier vindt u terug op onze website www.eb-connect.be via deze link.

Het is belangrijk dat u bij de aangifte van een arbeidsongeschiktheid steeds de meest recente versie gebruikt. Deze huidige versie werd in mei 2018 immers aangepast aan de regelgeving betreffende de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG), in het Engels ‘General Data Protection Regulation’ (GDPR).

Dit is een geheel van wettelijke regels om de persoonsgegevens van Europese burgers beter te beschermen. In deze context heeft Vivium bij het verzamelen en verwerken van gezondheidsgegevens de expliciete toestemming nodig van de betrokkene.

Daarom werd op het aangifteformulier een nieuwe clausule toegevoegd. Door de ondertekening aanvaardt de verzekerde dat zijn gezondheidsgegevens mogen verwerkt worden, hetgeen nodig is om schadegevallen te kunnen beoordelen.

Het spreekt voor zich dat deze gegevens steeds met de grootste discretie en enkel door personen die daartoe gemachtigd zijn, verwerkt worden. Als u het aangifteformulier per mail stuurt, gebruik dan het specifieke mailadres dat hiervoor gecreëerd werd: protection@vivium.be

Meer informatie met betrekking tot de AVG/GDPR vindt u in de algemene voorwaarden van uw groepsverzekering. Ons beleid betreffende de bescherming van het privéleven kan u consulteren op www.vivium.be/privacy.

Meest gelezen

 

Alle artikels