Keer terug
Het vrij aanvullend pensioen voor werknemers: berekeningsmodule op www.mypension.be
Image of the blog article

Op 27 december 2018 werd de wet tot instelling van een vrij aanvullend pensioen voor werknemers (VAPW) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze wet trad in werking op 27 maart 2019.

Meer detail over deze nieuwe mogelijkheid voor werknemers vindt u in ons artikel in de kijker van 25 februari 2019.

In dat artikel informeerden wij u dat de bijdrage van een werknemer voor het jaar 2019 beperkt is tot 3% van zijn referentieloon van het jaar 2017. Het referentieloon is het totale brutoloon dat hij ontvangen heeft en dat onderworpen was aan socialezekerheidsbijdragen. Als 3% van het referentieloon in het bijdragejaar 2019 lager is dan 1.600 EUR (geïndexeerd), dan is het maximumbedrag dat hij mag bijdragen gelijk aan 1.600 EUR (geïndexeerd).

Bij de bepaling van het maximumbedrag dat gestort kan worden, moet ook rekening worden gehouden met de pensioentoezegging die eventueel door zijn werkgever (of de sector waartoe hij behoort) is afgesloten. De bijdrage wordt dan verminderd met de “rendementsgezuiverde WAP-reserve-aangroei” tijdens het jaar 2017, waarbij rekening wordt gehouden met de gemiddelde intrestvoet van de OLO op 10 jaar in de periode van 2012 tot en met 2017.

Voor de volgende jaren wordt bovenstaande systematiek verder toegepast. Dus in 2020 wordt rekening gehouden met het salaris en de reserve-aangroei van 2018, het gemiddelde OLO-rendement van 2013 tot en met 2018, enz.

www.mypension.be maakt het u gemakkelijk

Een ingewikkelde berekening waarvoor mypension.be nu een oplossing biedt. De werknemer kan nadat hij persoonlijk is aangemeld op www.mypension.be voortaan het maximumbedrag en de berekeningen raadplegen in de rubriek Mijn aanvullend pensioen – Zelf aanvullend pensioen opbouwen.

Meest gelezen

 

Alle artikels