Keer terug
Jaarlijkse Benefit Statements bevatten voortaan ook de gegevens op 01/01
Image of the blog article

Eind 2016 kunnen werknemers naast de gegevens over hun wettelijk pensioen, ook de gegevens over hun aanvullend pensioen raadplegen op de door de overheid beheerde website www.mypension.be.

De gegevens over het aanvullend pensioen worden daar steeds op datum van 01/01 getoond. Daarom stuurt Vivium voortaan, samen met het Benefit Statement met de gegevens op de jaarlijkse aanpassingsdatum, een bijlage “Pensioenfiche yyyy” met de gegevens op 01/01. Deze gegevens worden ook doorgegeven aan de Databank Aanvullende Pensioenen (DB2P) ten behoeve van www.mypension.be.

Bekijk een voorbeeld van het Benefit Statement met de bijlage en onze aangepaste animatiefilmpjes.

Waar vind ik de bijlage met de gegevens 01/01?

U vindt de bijlage “Pensioenfiche yyyy” achteraan het Benefit Statement dat naar aanleiding van de jaarlijkse salarisaanpassing wordt verstuurd.

Waarom vermeldt Vivium de gegevens op 01/01?

Op www.mypension.be wordt een globaal beeld gegeven over een werknemer zijn wettelijk en aanvullend(e) pensioen(en). De gegevens van de aanvullende pensioenen zijn er over meerdere pensioentoezeggingen samengeteld, eventueel onder verschillend statuut opgebouwd (loontrekkende, zelfstandige). De wet verplicht daarom alle pensioeninstellingen om de geglobaliseerde gegevens op 01/01 te berekenen en deze ter beschikking te stellen op de pensioenfiche. Die gegevens moeten aan de aangeslotenen en aan de Databank Aanvullende Pensioenen (DB2P) aangeleverd worden. Op die manier krijgt de werknemer een volledig en exact beeld van zijn situatie.

Waarom werkt Vivium met een bijlage?

Wettelijk gezien is de pensioeninstelling enkel verplicht om één maal per jaar aan iedere niet-uitgetreden aangeslotene een pensioenfiche te geven met de gegevens op 01/01. Vivium vindt het echter een meerwaarde om de gegevens op de jaarlijkse aanpassingsdatum ook ter beschikking te blijven stellen. Daarom bezorgt Vivium Benefit Statements met de gegevens op de jaarlijkse aanpassingsdatum, alsook met een bijlage “Pensioenfiche yyyy” met de gegevens op 01/01.

Welke gegevens vind ik terug op de bijlage?

Op de bijlage worden volgende gegevens vermeld i.v.m. de pensioenopbouw:

  • Pensioenreserve op 1 januari (in EUR);
  • Verworven prestatie op 1 januari (in EUR);
  • Verwachte prestatie op 1 januari (in EUR).

Indien er zowel werknemers- als werkgeversbijdragen zijn, dan worden bovenvermelde bedragen opgesplitst.

De bijlage vermeldt ook of de pensioentoezegging al dan niet volledig gefinancierd is en hoeveel de wettelijke rendementsgarantie bedraagt.

Op de bijlage worden ook volgende gegevens getoond over de overlijdensdekking:

  • Overlijdensdekking op 1 januari (in EUR);
  • De aanwezigheid van een bijkomende tegemoetkoming bij een overlijden na een ongeval;
  • De aanwezigheid van een bijkomende wezenrente.

De gegevens op de bijlage “Pensioenfiche yyyy” worden berekend op 1 januari op basis van de verzekerde toestand op de laatste mutatiedatum die 1 januari voorafgaat of ermee samenvalt. Dat voor zover Vivium tijdig over de nodige gegevens beschikt om de berekeningen te kunnen uitvoeren.

Als de jaarlijkse aanpassingsdatum verschillend is van 1 januari, dan kunnen de gegevens op het Benefit Statement geëvolueerd zijn ten opzichte van de bedragen die vermeld zijn in de bijlage “Pensioenfiche yyyy”.

Wat met een werknemer die pas na 1 januari is aangesloten?

Een werknemer die na 1 januari is aangesloten bij het pensioenplan, zal de bijlage “Pensioenfiche yyyy” met de gegevens op 1 januari voor de eerste keer in het volgende kalenderjaar ontvangen. Hij/zij heeft immers nog geen gegevens beschikbaar op 1 januari van het jaar waarin hij wordt aangesloten.

Meest gelezen

 

Alle artikels