Keer terug
Pensioenakkoord
Image of the blog article

Op 19 juli 2022 bereikte de regering een akkoord over een pensioenhervorming. Hierna worden de belangrijkste elementen toegelicht. Let wel dat dit akkoord nu nog omgezet moet worden in wetgeving waarin de exacte details zullen opgenomen worden.

Loopbaanvoorwaarde voor het minimumpensioen

Twee jaar geleden werd in het regeerakkoord afgesproken om het minimumpensioen op te trekken naar 1.500 euro voor werknemers die een volledige loopbaan kunnen voorleggen. Voor een onvolledige loopbaan van minstens 30 jaar wordt dit bedrag geprorateerd. Wie minder dan 30 jaar gewerkt heeft, heeft geen recht op een minimumpensioen.

Daar voegt men nu aan toe dat men 20 jaar voor minimum 4/5de(*) gewerkt moet hebben om recht te hebben op dit minimumpensioen. Deze bijkomende voorwaarde zal van toepassing worden op 1 januari 2024 voor iedereen die dan 53 jaar of jonger is. Voor wie ouder is dan 53 jaar, maar jonger is dan 61 jaar zal er een overgangsregel ingevoerd worden die minder streng is. Voor wie 61 jaar of ouder is verandert er niks en blijven de huidige voorwaarden van toepassing.

(*) Per jaar minstens 250 werkdagen zijnde 5.000 werkdagen in 20 jaar.

Een nieuwe pensioenbonus

Er wordt een nieuwe pensioenbonus ingevoerd voor werknemers die niet met vervroegd pensioen gaan. De pensioenbonus zou tussen 2 en 3 euro bedragen per extra gewerkte dag met een maximum van 3 jaar. 
 

Langer werken ... levert extra netto pensioen
1 jaar 30 tot 40 euro per maand
2 jaar 60 tot 80 euro per maand
3 jaar of meer 90 tot 120 euro per maand

 

Een hoger pensioen na deeltijds werken

Heel wat werknemers hebben in het verleden deeltijds gewerkt, bijvoorbeeld om voor de kinderen te kunnen zorgen. Voor deze werknemers die deeltijds werkten, zullen de jaren vóór 2001 geherwaardeerd worden in de berekening van het pensioen. Voor de jaren vanaf 2001 zorgen de stelsels van tijdskrediet er reeds voor dat deze jaren van deeltijdse tewerkstelling niet worden benadeeld.

Besluit

Dit akkoord zal nu in wetsontwerpen worden gegoten. Vanaf dan zullen alle details gekend zijn. De regering liet weten dat deze hervorming nog maar een eerste stap is. Er mogen in de toekomst nog hervormingen van de wettelijke pensioenen worden verwacht. Wordt vervolgd.

Meest gelezen

 

Alle artikels