Keer terug
UPDATE: COVID-19
Image of the blog article

De in 2020 door het parlement goedgekeurde uitzonderlijke maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid werden in verschillende fasen verlengd tot 30 september 2021. Deze coronamaatregelen worden nu nog eens met retroactief effect verlengd vanaf 01 oktober 2021 tot 31 maart 2022. De wet werd op 25 februari 2022 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.


Tijdelijke werkloosheid door overmacht of economische omstandigheden heeft een schorsing van de arbeidsovereenkomst tot gevolg. In normale omstandigheden wordt de premiebetaling na 30 dagen stopgezet en zijn uw werknemers niet meer verzekerd bij overlijden en arbeidsongeschiktheid en stopt de aanvullende pensioenopbouw.

Indien u geen verzekerde werknemers heeft die tijdelijk werkloos waren vanaf 01 oktober 2021 tot en met 31 maart 2022, dan heeft de verlenging van de maatregelen geen gevolgen voor uw groepsverzekering.

Indien u wel verzekerde werknemers heeft die tijdelijk werkloos waren vanaf 01 oktober 2021 tot en met 31 maart 2022 dan zijn er twee mogelijkheden:

  1. Dekking alle risico’s

Vivium verbindt er zich toe om voor uw werknemers die tijdelijk werkloos waren door de COVID-19 crisis, alle risico’s (pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid) verder te blijven dekken. Op die manier blijven de werknemers die getroffen werden door tijdelijke werkloosheid maximaal beschermd.
Indien u de verzekerde werknemers al heeft geschorst die tijdelijk werkloos waren vanaf 01 oktober 2021 en u wenst nu alle risico’s terug te waarborgen, sluit ze dan opnieuw aan via EB-Connect.

  1. Schorsen met behoud overlijdensdekking

Indien u in de periode tussen 1 oktober 2021 en 31 maart 2022 verzekerde werknemers die tijdelijk werkloos waren, heeft geschorst voor de periode van tijdelijk werkloosheid waardoor alle waarborgen geschorst werden conform de voorwaarden van de pensioentoezegging, dan bent u verplicht om de overlijdensdekking in stand te houden.
Contacteer in voorkomend geval uw persoonlijk beheerder.

Meest gelezen

 

Alle artikels