Keer terug
IPT's hoeven voortaan niet meer gemeld worden aan de FSMA
Image of the blog article

Door de wet van 26 december 2022 die op 2 februari 2023 in het Belgisch Staatsblad verscheen, is de jaarlijkse verplichting om het aantal IPT’s aan de FSMA mee te delen samen met het bewijs dat in de onderneming voor alle werknemers een aanvullend pensioenstelsel bestaat, opgeheven. 

De betrokken informatie kan uit de Databank Aanvullende Pensioenen (DB2P) afgeleid worden en de wetgever zorgt hiermee voor administratieve vereenvoudiging.

Ter herinnering, een IPT of een individuele pensioentoezegging is een niet-stelselmatige pensioentoezegging die u aan één werknemer doet. Een IPT is strikt geregeld en moet aan een aantal wettelijke beperkingen voldoen:

  1. Voor 2023 bedraagt de geïndexeerde premie die u op jaarbasis mag aftrekken 2.860 euro, inclusief taksen. Persoonlijke bijdragen van uw werknemer en premies voor aanvullende waarborgen tellen niet mee in dat totaal.
  2. U mag een IPT alleen toekennen als u daarnaast ook een groepsverzekering voor al uw werknemers hebt in uw onderneming. U riskeert een strafrechtelijke sanctie of een geldboete als u deze regel niet naleeft.
  3. U mag geen IPT toekennen in de 36 maanden vóór brugpensioen, pensioen of gelijkgestelde overeenkomsten (denk aan canada dry). Anders riskeert u een administratieve geldboete van 35 procent op het kapitaal.

Meest gelezen

 

Alle artikels