Web Content Display

Uw werkgever stort periodiek een spaarbedrag (de premie) voor elk van zijn aangesloten werknemers in de groepsverzekering. Zo bouwt hij voor u een ‘spaarkoffertje' op. De premies in dit spaarkoffertje brengen intresten op.

De groepsverzekering is een verzekeringscontract dat de werkgever afsluit voor (een deel van) zijn personeel en kan uit verschillende waarborgen bestaan:

  • pensioenopbouw
  • overlijden
  • arbeidsongeschiktheid
  • premievrijstelling

De voorwaarden van de groepsverzekering worden vastgelegd in een pensioenreglement, dat elke aangesloten werknemer kan opvragen bij zijn werkgever. 

Een groepsverzekering is geen wettelijke verplichting maar wordt steeds afgesloten tussen de werkgever en Vivium.

 Valt het bedrijf waarvoor u werkt onder een paritair comité dat een groepsverzekering oplegt? Dan is uw werkgever wel verplicht een groepsverzekering af te sluiten.  

 Het is ook mogelijk dat u voor een bedrijf werkt dat geen groepsverzekering voorziet.    

U moet als werknemer zelf geen stappen ondernemen om bij uw groepsverzekering aan te sluiten. Dat doet uw werkgever voor zijn personeel of een deel daarvan.

Een belangrijk principe binnen de groepsverzekering is de anti-discriminatie: uw werkgever kan een groepsverzekering afsluiten voor al zijn werknemers of voor een welbepaald deel - een categorie genaamd - van het personeel. Deze categorie mag nooit discriminerend zijn (bijvoorbeeld enkel voor vrouwen, of enkel voor arbeiders met een contract van onbepaalde duur, …). Vaak gebruikte categorieën zijn: ‘alle bedienden', ‘de directie', …

Van zodra u tot een categorie behoort, waarvoor uw werkgever een groepsverzekering afsloot, hebt u recht op de groepsverzekering.

Vraag het reglement van uw eigen groepsverzekering gerust op bij uw werkgever.

Nee, de financiering (werkgevers- en/of werknemersbijdragen) van de groepsverzekering ligt contractueel vast in het reglement. De werknemer kan zijn eigen bijdrage dus niet aanpassen en deze wordt automatisch van het loon afgehouden.

De premie is ofwel een forfaitair bedrag (voor iedereen gelijk) of een percentage van het salaris (bijvoorbeeld 2% van het salaris).

U ontvangt één keer per jaar via uw werkgever een overzicht van uw groepsverzekering, het benefit statement/pensioenfiche genaamd.

Dit document geeft een overzicht van alle verzekerde waarborgen en relevante bedragen in één document. Zo blijft u op de hoogte hoe het met uw groepsverzekering is gesteld.

Via ons animatiefilmpje vindt u meer informatie over uw benefit statement.

Sommige werkgevers voorzien een overlijdensdekking waarin de gezinssituatie een rol kan spelen. Bijvoorbeeld: hoe meer kinderen u hebt, hoe groter uw kapitaal bij overlijden.

Als u deeltijds werkt, worden de voordelen van uw groepsverzekering aangepast aan uw deeltijds salaris.

Wanneer u deeltijds gaat werken, worden de aanpassingen onmiddellijk doorgevoerd.

Voor meer informatie consulteert u best het reglement van uw groepsverzekering.

Nee, u kunt zelf niet beslissen om uit de groepsverzekering te stappen. Enkel uw werkgever kan de groepsverzekering stopzetten mits naleving van de wettelijke procedures. 

Wanneer u op pensioen gaat, valt u terug op een wettelijk pensioen. En dat is laag. Vivium raadt u dan ook aan om zelf nog aan pensioensparen te doen bovenop uw groepsverzekering.

De jaarlijks betaalde premie van uw pensioensparen kunt u inbrengen in uw belastingen, wat momenteel een voordeel oplevert van 30% van de premie.

Met een groepsverzekering en een individueel pensioenspaarplan kunt u op uw oude dag uw wettelijk pensioen aanvullen om uw levensstandaard zoveel mogelijk te behouden.