Keer terug

Gunstig fiscaal regime op einddatum bij voorschot

Gunstig fiscaal regime op einddatum bij voorschot Gebruikt uw werknemer het...

Maximale aftrekbare premie bij IPL

Maximale aftrekbare premie bij een individuele pensioentoezegging Een individuele...

Kerncijfers sociale zekerheid

Kerncijfers sociale zekerheid (loontrekkenden) Fiscale grensbedragen vanaf het...

Intro

Alle werknemers die bij u in dienst treden, worden verplicht bij uw...

Europese Portability richtlijn

Europese Portability richtlijn De Richtlijn 2014/50/EU (de zogenaamde...

Basisvragen

Hoe werkt een groepsverzekering? Uw werkgever stort periodiek een spaarbedrag (de...

Verworven rechten in een vaste prestatietoezegging

Verworven rechten in een vaste prestatie pensioentoezegging Definitie van de...

Vaste bijdrage pensioentoezegging

Verworven rechten in een vaste bijdrage pensioentoezegging Definitie van de...

De gevolgen voor uw werknemer

De gevolgen voor de groepsverzekering van uw werknemer Wanneer een werknemer uw bedrijf...

wijninckx bijdrage - definitieve maatregel

Definitieve maatregel vanaf bijdragejaar 2019 Wat verandert er? Vanaf...

wijninckx bijdrage - bijzondere sociale zekerheidsbijdrage

Wettelijke (overgangs)procedure vanaf bijdragejaar 2013 tot en met bijdragejaar 2018 ...

wijninckx bijdrage - overgangsprocedure

Procedure Vanaf bijdragejaar 2013 (in functie van de premies/bijdragen 2012)...

Opleidingsvideos - Deel 4

Voorbehouden MasterUsers Handleiding MasterUser     ...

Opleidingsvideos - Deel 3

Technische problemen en ongemakken Mijn pdf document gaat niet open. Wat nu?   ...

Opleidingsvideos - Deel 2

Dagelijks gebruik EB-Connect Mijn RSZ kwartaaloverzicht downloaden   ...

Opleidingsvideos - Deel 1

Registratie en toegang tot EB-Connect Hoe krijg ik toegang tot EB-Connect?   ...

Overzicht RSZ-bijdrage van uw groepsverzekering

Het overzicht van de RSZ-bijdrage is beschikbaar vanaf 9 januari 2019.

Formulieren werkgever

Forms Affiliation form group insurance EN FR NL ...

6128/6129 Pension commitment

6128/6129 Pension commitment General Terms and...

Meest gelezen

Web Content List Portlet is tijdelijk niet beschikbaar.

 

Alle artikels