In de kijker

10% eindtaxatie voor wie met pensioen gaat na een loopbaan van 45 jaar

De plenaire vergadering van De Kamer keurde op donderdag 14 februari 2019 een wetsvoorstel goed tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wat de notie wettelijke pensioenleeftijd betreft. Dit wetsvoorstel regelt de gunstige eindbelasting van 10% op pensioenkapitalen gevormd door werkgeversbijdragen voor wie met pensioen gaat na een loopbaan van 45 jaar. Deze gold nu alleen maar voor uitkeringen aan werknemers of zelfstandigen die effectief actief bleven tot de wettelijke pensioenleeftijd. Dit is nu uitgebreid naar personen die hun wettelijk pensioen (vóór de wettelijke pensioenleeftijd) opnemen nadat ze 45 jaar gewerkt hebben.

18 februari 2019

Meer lezen

10% eindtaxatie voor wie met pensioen gaat na een loopbaan van 45 jaar

De plenaire vergadering van De Kamer keurde op donderdag 14 februari 2019 een wetsvoorstel goed tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wat de notie wettelijke pensioenleeftijd betreft. Dit wetsvoorstel regelt de gunstige eindbelasting van 10% op pensioenkapitalen gevormd door werkgeversbijdragen voor wie met pensioen gaat na een loopbaan van 45 jaar. Deze gold nu alleen maar voor uitkeringen aan werknemers of zelfstandigen die effectief actief bleven tot de wettelijke pensioenleeftijd. Dit is nu uitgebreid naar personen die hun wettelijk pensioen (vóór de wettelijke pensioenleeftijd) opnemen nadat ze 45 jaar gewerkt hebben.

18 februari 2019

Meer lezen

Nieuwe fusiegemeenten in België sinds 1 januari 2019

Met ingang van 1 januari 2019 zijn 15 gemeentebesturen in België vrijwillig gefusioneerd tot 7 fusiegemeenten. De beveiligde applicatie EB-Connect en de webformulieren worden nog aangepast. In afwachting daarvan, kan u aan de hand van de vroegere postcode en gemeentenaam nieuwe werknemers blijven aansluiten. U hoeft ons voor de werknemers die reeds aangesloten zijn geen adreswijziging door te geven.

29 januari 2019

Meer lezen

Overzicht RSZ-bijdrage van uw groepsverzekering

Het overzicht van de RSZ-bijdrage is beschikbaar vanaf 9 januari 2019.

18 december 2018

Meer lezen