Meld IPT's vóór 31 maart aan de FSMA

U moet elk jaar vóór 31 maart aan de FSMA melden hoeveel IPT’s (individuele pensioentoezeggingen) u toekende in het jaar ervoor.

12 maart 2019

Meer lezen

Het vrij aanvullend pensioen voor werknemers

Op 27 december 2018 werd de wet tot instelling van een vrij aanvullend pensioen voor werknemers (VAPW) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze wet treedt in werking op 27 maart 2019.

25 februari 2019

Meer lezen

10% eindtaxatie voor wie met pensioen gaat na een loopbaan van 45 jaar

De plenaire vergadering van De Kamer keurde op donderdag 14 februari 2019 een wetsvoorstel goed tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wat de notie wettelijke pensioenleeftijd betreft. Dit wetsvoorstel regelt de gunstige eindbelasting van 10% op pensioenkapitalen gevormd door werkgeversbijdragen voor wie met pensioen gaat na een loopbaan van 45 jaar. Deze gold nu alleen maar voor uitkeringen aan werknemers of zelfstandigen die effectief actief bleven tot de wettelijke pensioenleeftijd. Dit is nu uitgebreid naar personen die hun wettelijk pensioen (vóór de wettelijke pensioenleeftijd) opnemen nadat ze 45 jaar gewerkt hebben.

18 februari 2019

Meer lezen

Nieuwe fusiegemeenten in België sinds 1 januari 2019

Met ingang van 1 januari 2019 zijn 15 gemeentebesturen in België vrijwillig gefusioneerd tot 7 fusiegemeenten. De beveiligde applicatie EB-Connect en de webformulieren worden nog aangepast. In afwachting daarvan, kan u aan de hand van de vroegere postcode en gemeentenaam nieuwe werknemers blijven aansluiten. U hoeft ons voor de werknemers die reeds aangesloten zijn geen adreswijziging door te geven.

29 januari 2019

Meer lezen

Overzicht RSZ-bijdrage van uw groepsverzekering

Het overzicht van de RSZ-bijdrage is beschikbaar vanaf 9 januari 2019.

18 december 2018

Meer lezen

Gegevensbescherming & aangifte van ziekte, ongeval, zwangerschap of bevalling

Wanneer in het kader van de ‘Collectieve Verzekering Arbeidsongeschiktheid’ een arbeidsongeschiktheid wordt aangegeven gebeurt dit aan de hand van het aangifteformulier. Het is belangrijk dat u bij de aangifte van een arbeidsongeschiktheid steeds de meest recente versie gebruikt.

5 december 2018

Meer lezen

Aanpassingen aan het benefit statement

De FSMA, de toezichthouder op de Belgische financiële sector, formuleerde voor de verzekeringssector een aantal richtlijnen om de communicatie rond aanvullende pensioenen transparanter te maken. Naar aanleiding hiervan werd het benefit statement aangepast.

26 november 2018

Meer lezen

Toetreding tot de pensioentoezegging geweigerd door de werknemer

Werknemers die in dienst zijn bij de invoering van een pensioenstelsel of bij de wijziging ervan kunnen in bepaalde gevallen weigeren om toe te treden tot dit pensioenstelsel. Zij moeten dan een afstandsverklaring invullen en ondertekenen. Vivium bezorgt deze gegevens aan Sigedis.

14 november 2018

Meer lezen

Onmiddellijke aansluiting en verworvenheid van reserves vanaf 1 januari 2019 - Concrete invulling

Sedert 27 juni 2018 is de Europese Portability-richtlijn omgezet naar Belgisch recht en hiervoor werd de Wet op de Aanvullende Pensioenen voor loontrekkenden aangepast. Vivium past haar beheersysteem aan zodat de nieuwe bepalingen onmiddellijk worden nageleefd vanaf 1 januari 2019.

26 september 2018

Meer lezen