Overzicht RSZ-bijdrage van uw groepsverzekering

Het overzicht van de RSZ-bijdrage is beschikbaar vanaf 9 januari 2019.

18 december 2018

Meer lezen

Gegevensbescherming & aangifte van ziekte, ongeval, zwangerschap of bevalling

Wanneer in het kader van de ‘Collectieve Verzekering Arbeidsongeschiktheid’ een arbeidsongeschiktheid wordt aangegeven gebeurt dit aan de hand van het aangifteformulier. Het is belangrijk dat u bij de aangifte van een arbeidsongeschiktheid steeds de meest recente versie gebruikt.

5 december 2018

Meer lezen

Aanpassingen aan het benefit statement

De FSMA, de toezichthouder op de Belgische financiële sector, formuleerde voor de verzekeringssector een aantal richtlijnen om de communicatie rond aanvullende pensioenen transparanter te maken. Naar aanleiding hiervan werd het benefit statement aangepast.

26 november 2018

Meer lezen

Toetreding tot de pensioentoezegging geweigerd door de werknemer

Werknemers die in dienst zijn bij de invoering van een pensioenstelsel of bij de wijziging ervan kunnen in bepaalde gevallen weigeren om toe te treden tot dit pensioenstelsel. Zij moeten dan een afstandsverklaring invullen en ondertekenen. Vivium bezorgt deze gegevens aan Sigedis.

14 november 2018

Meer lezen

Onmiddellijke aansluiting en verworvenheid van reserves vanaf 1 januari 2019 - Concrete invulling

Sedert 27 juni 2018 is de Europese Portability-richtlijn omgezet naar Belgisch recht en hiervoor werd de Wet op de Aanvullende Pensioenen voor loontrekkenden aangepast. Vivium past haar beheersysteem aan zodat de nieuwe bepalingen onmiddellijk worden nageleefd vanaf 1 januari 2019.

26 september 2018

Meer lezen

Overzicht RSZ-bijdrage van uw groepsverzekering

Het overzicht van de RSZ-bijdrage is beschikbaar vanaf 8 oktober 2018.

24 september 2018

Meer lezen

Overzicht RSZ-bijdrage van uw groepsverzekering

Het overzicht van de RSZ-bijdrage is beschikbaar vanaf 9 juli 2018.

2 juli 2018

Meer lezen

Onmiddellijke aansluiting en verworvenheid van reserves vanaf 1 januari 2019

De Commissie voor de Sociale Zaken van de Kamer keurde op 6 juni 2018 het wetsontwerp goed dat de omzetting beoogt van de Richtlijn 2014/50/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 voor de vergroting van de mobiliteit van werknemers. De Kamer keurde dit wetsontwerp goed in plenaire vergadering op 21 juni 2018.

13 juni 2018

Meer lezen

Premieborderel download

Het premieborderel via download aangevraagd in EB-Connect, zal vanaf 16 juni 2018 er lichtjes anders uitzien.

12 juni 2018

Meer lezen