EB-Connect onbeschikbaar wegens onderhoud

Om onderhoudsredenen zal EB-Connect onbeschikbaar zijn van vrijdag 21 juni om 18u tot maandag 24 juni om 9u. Onze excuses voor het ongemak.

19 juni 2024

Meer lezen

Werk 3 jaar langer en bouw een pensioenbonus op tot 33.975 euro

Het Parlement heeft op 4 april 2024 de pensioenhervorming goedgekeurd. Een belangrijk onderdeel van deze wet is de pensioenbonus.

6 mei 2024

Meer lezen

Aangifte van een arbeidsongeschiktheid

Bevat uw groepsverzekering ook de waarborg arbeidsongeschiktheid? Om u te begeleiden bij de stappen die moeten gezet worden om een arbeidsongeschiktheid aan te geven, kunt u gebruik maken van onze stap-voor-stap gids. U vindt er ook de antwoorden op een aantal veelgestelde vragen.

22 juni 2023

Meer lezen

Moet ik een werknemer met een contract van bepaalde tijd aansluiten?

Welke werknemers met specifieke vormen van arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd moet u aansluiten en welke niet?

27 april 2023

Meer lezen

IPT's hoeven voortaan niet meer gemeld worden aan de FSMA

Tot voor kort was u als inrichter verplicht om de IPT’s die u had toegekend in het afgelopen te jaar te melden aan de FSMA. Dit diende te gebeuren voor 31 maart. Vanaf 2023 vervalt deze meldingsplicht.

6 maart 2023

Meer lezen

Veilig data uitwisselen

Het dagelijks beheer van de groepsverzekering impliceert het veelvuldig uitwisselen van persoonlijke en professionele gegevens van werknemers. De applicatie EB-Connect zorgt ervoor dat gegevens op een beveiligde manier kunnen doorgegeven worden aan Vivium en omgekeerd. Recent kwam daarbij de mogelijkheid om zich aan te melden via itsme. En ook via mijngroepsverzekering.vivium.be kunnen werknemers veilig hun gegevens raadplegen.

20 februari 2023

Meer lezen

Behoud van de waarborgen van uw groepsverzekering als uw werknemer door de gevolgen van de energiecrisis tijdelijk werkloos is

Net als tijdens de Covid-19-crisis heeft de overheid een pakket steunmaatregelen uitgewerkt om ondernemingen financieel te ondersteunen tijdens de huidige energiecrisis. De wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de energiecrisis werd op 3 november 2022 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Deze wet bevat ook een luik “pensioenen”.

17 november 2022

Meer lezen

Pensioenakkoord

Net voor het politiek reces bereikte de regering een akkoord over een pensioenhervorming voor werknemers in de private sector. Met deze hervorming wil de regering opnieuw een pensioenbonus invoeren voor zij die langer werken, minimumvoorwaarden opleggen om in aanmerking te komen voor een minimumpensioen en ongelijkheden tussen vrouwen en mannen inzake pensioenen wegwerken.

14 september 2022

Meer lezen

Lonen stijgen door inflatie? Groepsverzekering wordt eenmaal per jaar aangepast.

De inflatie in België is sinds begin 2021 onafgebroken aan het stijgen en bereikte in augustus 2022 met 9,94% zijn hoogste niveau sinds maart 1976. Dit heeft een impact op de meeste lonen via het principe van loonindexering. De groepsverzekeringen die salarisgebonden zijn worden éénmalig aangepast op de jaarlijkse aanpassingsdatum.

7 september 2022

Meer lezen