Toetreding tot de pensioentoezegging geweigerd door de werknemer

Werknemers die in dienst zijn bij de invoering van een pensioenstelsel of bij de wijziging ervan kunnen in bepaalde gevallen weigeren om toe te treden tot dit pensioenstelsel. Zij moeten dan een afstandsverklaring invullen en ondertekenen. Vivium bezorgt deze gegevens aan Sigedis.

14 november 2018

Meer lezen

Onmiddellijke aansluiting en verworvenheid van reserves vanaf 1 januari 2019 - Concrete invulling

Sedert 27 juni 2018 is de Europese Portability-richtlijn omgezet naar Belgisch recht en hiervoor werd de Wet op de Aanvullende Pensioenen voor loontrekkenden aangepast. Vivium past haar beheersysteem aan zodat de nieuwe bepalingen onmiddellijk worden nageleefd vanaf 1 januari 2019.

26 september 2018

Meer lezen

Overzicht RSZ-bijdrage van uw groepsverzekering

Het overzicht van de RSZ-bijdrage is beschikbaar vanaf 8 oktober 2018.

24 september 2018

Meer lezen

Overzicht RSZ-bijdrage van uw groepsverzekering

Het overzicht van de RSZ-bijdrage is beschikbaar vanaf 9 juli 2018.

2 juli 2018

Meer lezen

Onmiddellijke aansluiting en verworvenheid van reserves vanaf 1 januari 2019

De Commissie voor de Sociale Zaken van de Kamer keurde op 6 juni 2018 het wetsontwerp goed dat de omzetting beoogt van de Richtlijn 2014/50/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 voor de vergroting van de mobiliteit van werknemers. De Kamer keurde dit wetsontwerp goed in plenaire vergadering op 21 juni 2018.

13 juni 2018

Meer lezen

Premieborderel download

Het premieborderel via download aangevraagd in EB-Connect, zal vanaf 16 juni 2018 er lichtjes anders uitzien.

12 juni 2018

Meer lezen

Onmiddellijke aansluiting en verworvenheid van reserves - stand van zaken

De Richtlijn 2014/50/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 voor de vergroting van de mobiliteit van werknemers had op 21 mei 2018 in Belgisch recht omgezet moeten zijn. Dit is niet gebeurd. Vivium volgt de actualiteit verder op.

31 mei 2018

Meer lezen

De GDPR-wetgeving

De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), in het Engels GDPR (General Data Protection Regulation) is een geheel van wettelijke regels om de persoonsgegevens van Europese burgers beter te beschermen. Deze regels worden van kracht op 25 mei 2018.

30 maart 2018

Meer lezen

Overzicht RSZ-bijdrage van uw groepsverzekering

Het overzicht van de RSZ-bijdrage is beschikbaar vanaf 6 april 2018.

27 maart 2018

Meer lezen