Keer terug
Publicatie in het Belgisch Staatsblad van de regeling 10% eindtaxatie voor wie met pensioen gaat na een loopbaan van 45 jaar
Image of the blog article

​​​​​​​Vorige regeling

Werknemers of zelfstandigen die hun wettelijk pensioen opnemen na een carrière van 45 jaar maar vóór de wettelijke pensioenleeftijd, konden niet genieten van de gunstige bedrijfsvoorheffing van 10% op hun opgebouwd pensioenkapitaal in de 2de pijler.

De gunstige voorheffing op pensioenkapitalen van 10% was alleen mogelijk voor de personen die “effectief ononderbroken actief” bleven tot de wettelijke pensioenleeftijd, vandaag 65 jaar. De gunstige voorheffing van 10% geldt ook voor de overlijdenskapitalen uitgekeerd aan begunstigden van personen die overlijden na het bereiken van de pensioenleeftijd en die tot die leeftijd effectief actief zijn gebleven.

Nieuwe regeling

Met deze wet zullen de personen die effectief actief blijven tot de leeftijd waarop wordt voldaan aan de voorwaarden voor een volledige loopbaan eveneens kunnen genieten van de gunstige bedrijfsvoorheffing van 10% op de pensioenkapitalen opgebouwd met werkgeversbijdragen. De gunstige bedrijfsvoorheffing van 10% geldt ook voor het overlijdenskapitaal uitgekeerd aan begunstigden van personen die overlijden, na het bereiken van de leeftijd waarop wordt voldaan aan de voorwaarden voor een volledige loopbaan en die tot die leeftijd effectief actief zijn gebleven.

Stand van zaken

​​​​​​​Deze wet werd gepubliceerd in het Belgisch Staatblad op 15 maart 2019.

Deze wet heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2019 en is van toepassing op de uitbetalingen van kapitalen gedaan vanaf 1 januari 2019.

Meest gelezen

 

Alle artikels