Keer terug
Behoud van de waarborgen van uw groepsverzekering als uw werknemer door de gevolgen van de energiecrisis tijdelijk werkloos is
Image of the blog article

Net als tijdens de Covid-19-crisis heeft de overheid een pakket steunmaatregelen uitgewerkt om ondernemingen financieel te ondersteunen tijdens de huidige energiecrisis. 

De wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de energiecrisis werd op 3 november 2022 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Deze wet introduceert een bijzonder stelsel van tijdelijke werkloosheid voor energie-intensieve bedrijven, dat naast de klassieke stelsels van economische werkloosheid bestaat en waarvoor een specifieke procedure geldt. Het betreft een tijdelijk stelsel dat van 1 oktober 2022 tot 31 maart 2023 zal gelden. Deze periode kan bij koninklijk besluit verlengd worden.

Deze wet bevat ook een luik “pensioenen” met uitzonderlijke maatregelen tot behoud van de pensioenopbouw en de risicodekkingen van de groepsverzekering van de werknemers die in een situatie van tijdelijke werkloosheid belanden door de energiecrisis. 

Tijdelijke werkloosheid heeft een schorsing van de arbeidsovereenkomst tot gevolg. In normale omstandigheden wordt de premiebetaling na 30 dagen stopgezet en zijn uw werknemers niet meer verzekerd bij overlijden en arbeidsongeschiktheid en stopt de aanvullende pensioenopbouw.

Mogelijkheden bij tijdelijke werkloosheid door de energiecrisis

Momenteel worden we geconfronteerd met uitzonderlijke omstandigheden. Daarom kunnen alle risico’s (pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid) verder gedekt blijven wanneer uw werknemers tijdelijk werkloos worden door de energiecrisis. U blijft de premies verder betalen en hoeft Vivium niets te laten weten. Op die manier blijven de werknemers die getroffen worden door tijdelijke werkloosheid maximaal beschermd.

Daarnaast kan u de premiebetaling voor werknemers in tijdelijke werkloosheid door de energiecrisis tijdelijk uitstellen vanaf 1 oktober 2022 tot 31 maart 2023. Indien u hier gebruik van wil maken, gelieve dan uw gepersonaliseerde beheerder via e-mail te contacteren. Ook in dit geval blijven uw werknemers dezelfde bescherming genieten.

Indien u de dekkingen voor de werknemers in tijdelijke werkloosheid wenst te schorsen, vallen alle waarborgen - met uitzondering van de overlijdensdekking - weg. Als u van deze mogelijkheid gebruik wil maken, laat dit dan via e-mail weten aan uw gepersonaliseerde beheerder tegen 22 december 2022 (binnen de 30 dagen na ontvangst van onze e-mail) of binnen de 30 dagen na de start van de eerste periode van tijdelijke werkloosheid binnen de onderneming. In geval van schorsing moet de overlijdensdekking behouden blijven tot 31 maart  2023. De premiebetaling voor het behoud van deze overlijdensdekking kan ook uitgesteld worden tot 31 maart 2023. 

Informatieplicht voor de werkgever

Wanneer u gebruik maakt van het bijzonder stelsel van tijdelijke werkloosheid voor energie-intensieve bedrijven, heeft u de verplichting om uw betrokken werknemers te informeren over de keuze die u gemaakt heeft met betrekking tot de groepsverzekering. Eventuele persoonlijke bijdragen moeten ingehouden worden op het nettoloon van de werknemer na afloop van de periode van tijdelijke werkloosheid.

Meest gelezen

 

Alle artikels