Keer terug
10% eindtaxatie voor wie met pensioen gaat na een loopbaan van 45 jaar
Image of the blog article

​​​​​​​Vorige regeling

Werknemers of zelfstandigen die hun wettelijk pensioen opnemen na een carrière van 45 jaar maar vóór de wettelijke pensioenleeftijd, konden niet genieten van de gunstige bedrijfsvoorheffing van 10% op hun opgebouwd pensioenkapitaal in de 2de pijler.

De gunstige voorheffing op pensioenkapitalen van 10% was alleen mogelijk voor de personen die “effectief ononderbroken actief” bleven tot de wettelijke pensioenleeftijd, vandaag 65 jaar.

Nieuwe regeling

Met deze wet zullen de personen die effectief actief blijven en een carrière van 45 jaar opbouwen eveneens kunnen genieten van de gunstige bedrijfsvoorheffing van 10% op de pensioenkapitalen opgebouwd met werkgeversbijdragen.

Stand van zaken

De plenaire vergadering van De Kamer keurde dit wetsvoorstel goed op 14 februari 2019.

Deze wet heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2019 en is van toepassing op de uitbetalingen van kapitalen gedaan vanaf 1 januari 2019.

Meest gelezen

 

Alle artikels