Keer terug
Meer wettelijk pensioen door aanpassing van het loonplafond?
Image of the blog article

Context

Op 10 september 2021 verscheen in het Belgisch Staatsblad het koninklijk besluit van 29 augustus 2021 tot aanpassing aan de welvaart van het loonplafond.

Dit koninklijk besluit heeft tot doel om gedurende 4 opeenvolgende jaren het wettelijk loonplafond te verhogen bovenop de jaarlijkse aanpassing aan de gezondheidsindex, met een totale extra verhoging van 12,06% tegen 2024.

Wat betekent dit voor het wettelijk pensioen?

Voor elk gepresteerd jaar bouwt een werknemer 1/45ste van zijn wettelijk pensioen op. Bij de berekening van het opgebouwd wettelijk pensioen van elk jaar wordt rekening gehouden met zijn jaarsalaris maar beperkt tot het bedrag van het wettelijk loonplafond.

Elke werknemer die een jaarsalaris ontvangt dat hoger is dan het wettelijk loonplafond, zal door dit koninklijk besluit een hoger wettelijk pensioen ontvangen voor de gepresteerde jaren vanaf 2021.

Bijvoorbeeld: door de extra verhoging zal een werknemer die een jaarsalaris ontvangt dat hoger is dan het wettelijk loonplafond voor het jaar 2024 een alleenstaand wettelijk pensioen opbouwen dat 96,52 EUR hoger is dan het wettelijk pensioen berekend op basis van het wettelijk loonplafond vóór de publicatie van dit koninklijk besluit.

Voor een werknemer die in 2024 zijn loopbaan start, en gedurende 45 jaar een jaarsalaris verdient boven het wettelijk loonplafond, betekent dit dat zijn wettelijk pensioen 4.343,40 EUR op jaarbasis of 361,95 EUR op maandbasis hoger is.

En voor de groepsverzekering?

Bij de bepaling van de aanspraken of de premies in de groepsverzekering wordt soms rekening gehouden met het wettelijk loonplafond. Een inrichter voorziet dan een kleinere aanvulling voor het salaris(gedeelte) tot het wettelijk loonplafond dan voor het salarisgedeelte boven het wettelijk loonplafond. 

Bijvoorbeeld: Premie = 3% S1 + 9% S2
waarbij

S1 = het salaris(gedeelte) tot het wettelijk loonplafond
S2 = het salarisgedeelte boven het wettelijk loonplafond

De inrichter houdt hiermee rekening dat werknemers met een jaarsalaris dat kleiner is dan het wettelijk loonplafond een wettelijk pensioen opbouwen op basis van hun werkelijke jaarsalaris. En hij zorgt ervoor dat werknemers die een jaarsalaris hebben dat hoger is dan het wettelijk loonplafond  - en daardoor geen wettelijk pensioen opbouwen voor het gedeelte van hun jaarsalaris dat het wettelijk loonplafond overschrijdt - een grotere aanvulling krijgen in hun groepsverzekering voor het salarisgedeelte boven het wettelijk loonplafond.

In zo’n groepsverzekeringen kunnen, als gevolg van dit koninklijk besluit, de premie of de aanspraken dalen voor werknemers die een jaarsalaris ontvangen dat hoger is dan het wettelijk loonplafond. Deze daling zal alleen voorkomen bij werknemers wiens jaarsalaris minder snel stijgt dan het wettelijk loonplafond.

Besluit

Door het koninklijk besluit van 29 augustus 2021 zullen werknemers met een jaarsalaris dat hoger is dan het wettelijk loonplafond meer wettelijk pensioen opbouwen. Sommige werknemers zullen de premie of hun aanspraken zien dalen omdat hun salarisgedeelte boven het wettelijk loonplafond kleiner is geworden.

Schematisch kan dit als volgt samengevat worden:

 

Impact KB op het wettelijk pensioen

Impact KB op het aanvullend pensioen waarbij het wettelijk loonplafond geen rol speelt

Impact KB op het aanvullend pensioen waarbij het wettelijk loonplafond wel een rol speelt

Jaarsalaris onder het wettelijk loonplafond

Geen Geen Geen
Jaarsalaris boven het wettelijk loonplafond Hoger wettelijk pensioen Geen Lager aanvullend pensioen als het jaarsalaris minder snel stijgt dan het wettelijk loonplafond

 

Meest gelezen

 

Alle artikels