Keer terug
Moet ik een werknemer met een contract van bepaalde tijd aansluiten?
Image of the blog article

Wettelijk kader

De wet van 5 juni 2002 bepaalt dat werknemers met een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden niet minder gunstig behandeld mogen worden dan werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij dat objectief gerechtvaardigd is. Aangezien de groepsverzekering deel uitmaakt van de arbeidsvoorwaarden mogen deze werknemers niet anders behandeld worden op vlak van aansluiting bij de pensioentoezegging en genot van rechten als zij zich in een vergelijkbare situatie bevinden.

Arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd met een duur van minder dan één jaar

Tot 1 januari 2019 bepaalden tal van pensioenreglementen dat een aangeslotene slechts aanspraak kon maken op verworven reserves en verworven prestaties na een aansluiting van één jaar. Naar aanleiding van de Portability-wet is dit niet meer mogelijk. Vanaf 1 januari 2019 moeten werknemers onmiddellijk aangesloten worden bij de pensioentoezegging en verwerven de werknemers onmiddellijk hun pensioenrechten. Bijgevolg kan men de aansluiting van de werknemers die behoren tot de categorie waarvoor een toezegging werd gedaan, niet meer uitstellen en zijn de reserves en prestaties onmiddellijk verworven ongeacht de duur van de arbeidsovereenkomst.

Flexi-jobs

De wet van 16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken creëerde een wettelijk kader voor flexi-jobs (bijvoorbeeld contracten in bepaalde sectoren zoals de horeca, handel in voedingswaren, warenhuizen, hotelbedrijf,…). De flexi-job-arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor een bepaalde tijd of voor een duidelijk omschreven werk.

Personen die met de inrichter verbonden zijn door een dergelijke arbeidsovereenkomst en daarvoor een bezoldiging ontvangen, moeten worden aangesloten (zelfs voor een paar dagen) bij de pensioentoezegging van deze inrichter wanneer zij tot de categorie van werknemers behoren waarvoor een toezegging werd gedaan.

Het regime van flexi-jobs is ook toegankelijk voor gepensioneerden. Deze kunnen echter niet worden aangesloten bij de pensioentoezegging.

Vervangingsovereenkomst

Een vervangingsovereenkomst, ter vervanging van een werknemer wiens arbeidsovereenkomst is geschorst, kan zowel voor bepaalde als onbepaalde tijd worden gesloten. De duur van deze overeenkomst (ongeacht of deze voor onbepaalde of bepaalde tijd wordt gesloten) kan maximaal 2 jaar bedragen. 
Werknemers verbonden met de inrichter door een vervangingsovereenkomst moeten ongeacht de duur van de vervanging bij de pensioentoezegging worden aangesloten.

Arbeidsovereenkomst voor studenten

Studenten worden door de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten als een van de ‘gewone’ werknemers onderscheiden categorie beschouwd. Het is dus toegelaten om studenten niet aan te sluiten bij de pensioentoezegging.

Uitzendarbeid

De hierboven besproken vormen van tewerkstelling worden ook door uitzendkantoren aangeboden. Wanneer dit het geval is dienen de uitzendkrachten niet aangesloten te worden bij de pensioentoezegging. Uitzendkrachten zijn namelijk niet met de inrichter verbonden door hun arbeidsovereenkomst, maar met het uitzendkantoor.

Meest gelezen

 

Alle artikels