Keer terug
Onmiddellijke aansluiting en verworvenheid van reserves - stand van zaken
Image of the blog article

Waarover gaat de Richtlijn?

De Richtlijn 2014/50/EU (de zogenaamde portability-richtlijn) van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 wil minimumvereisten invoeren om de mobiliteit van werknemers tussen de lidstaten te verbeteren en de verwerving van aanvullende pensioenrechten te vergroten.

De lidstaten dienden tegen 21 mei 2018 deze richtlijn om te zetten in nationaal recht.

Hiervoor moet België de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen (WAP) aanpassen.

De belangrijkste aanpassingen aan de WAP zijn:

  • Werknemers die tot een personeelscategorie behoren waarvoor een pensioentoezegging is ingesteld moeten onmiddellijk aansluiten bij indiensttreding.
    Het is niet langer toegestaan om naast de personeelscategorie nog bijkomende aansluitingsvoorwaarden op te leggen. Zo komt het vandaag voor dat het pensioenreglement bepaalt dat de pensioentoezegging voor een categorie van toepassing is vanaf de 25ste verjaardag van de betrokken werknemer.
  • Werknemers die aangesloten zijn aan een pensioentoezegging verwerven onmiddellijk aanvullende pensioenrechten.
    Het is niet langer toegestaan om voorwaarden op te leggen voor het verwerven van aanvullende pensioenrechten. Zo komt het vandaag voor dat in het pensioenreglement is opgenomen dat de aanvullende pensioenrechten slechts verworven zijn na 1 jaar aansluiting.

Stand van zaken

De minister van Pensioenen, Daniël Bacquelaine, diende in de Kamer op 8 mei 2018 een wetsontwerp in.

Dit wetsontwerp zou behandeld worden in de commissie Sociale Zaken van 16 mei 2018. In de commissie werd echter niet over het wetsontwerp gestemd. Er werden wel 3 amendementen ingediend.

De bespreking van dit wetsontwerp zal later opnieuw op de agenda van de commissie worden geplaatst.

Het is vandaag onduidelijk wanneer de definitieve wet in werking zal treden en of er overgangsmaatregelen van toepassing zullen zijn.

Gevolgen

Vivium zal de voorwaarden zoals ze beschreven zijn in de pensioenreglementen verder toepassen tot er duidelijkheid is over de omzetting van de Richtlijn in Belgisch recht.

Vivium blijft de wetgevende werkzaamheden op de voet volgen en u informeren wanneer de wijzigingen gekend zijn.

Meest gelezen

 

Alle artikels