Keer terug
Onmiddellijke aansluiting en verworvenheid van reserves vanaf 1 januari 2019
Image of the blog article

Waarover gaat de Richtlijn?

De Richtlijn 2014/50/EU (de zogenaamde portability-richtlijn) van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 wil minimumvereisten invoeren om de mobiliteit van werknemers tussen de lidstaten te verbeteren en de verwerving van aanvullende pensioenrechten te vergroten.

De lidstaten moeten deze Richtlijn omzetten in nationaal recht.

Hiervoor moet België de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen (WAP) aanpassen.

De belangrijkste aanpassingen aan de WAP zijn:

  • Werknemers die tot een personeelscategorie behoren waarvoor een pensioentoezegging is ingesteld moeten onmiddellijk aansluiten bij indiensttreding.
  • Werknemers die aangesloten zijn aan een pensioentoezegging verwerven onmiddellijk aanvullende pensioenrechten.
  • Als bij uittreding de verworven reserves 150 euro of minder bedragen, dan moeten deze in de pensioentoezegging bij de inrichter blijven staan zonder wijziging van pensioentoezegging en zonder mededeling van gegevens aan de aangeslotene. De aangifte door de pensioeninstelling aan de databank 2de pijler (DB2P) moet wel verder gebeuren.

Stand van zaken

De Commissie voor de Sociale Zaken van de Kamer keurde op 6 juni 2018 het wetsontwerp goed dat de omzetting beoogt van de Richtlijn 2014/50/EU.

In de Kamer werd dit wetsontwerp goedgekeurd op 21 juni 2018.

De wet gaat in op 1 januari 2019.

Er zijn geen overgangsmaatregelen.

Gevolgen

Vanaf 1 januari 2019 zal Vivium deze nieuwe regels toepassen. U verneemt hier later meer over.

 

Laatst gewijzigd op 25 juni 2018

 

Meest gelezen

 

Alle artikels