Keer terug
Opnameplicht versus opnamerecht
Image of the blog article

Een werknemer die beslist om te pensioneren of om vervroegd te pensioneren, is op dat moment verplicht om zijn aanvullend pensioen op te nemen. Dit is de “opnameplicht”.  Het is niet van belang of de einddatum van de pensioentoezegging dan al bereikt is.

Naast een opnameplicht die van toepassing is als men (vervroegd) pensioneert, is er – onder bepaalde voorwaarden - ook een “opnamerecht”.

Opnamerecht voor werknemers in dienst

Een werknemer in dienst heeft een mogelijkheid tot opname van verworven reserves bij het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd of bij het bereiken van de datum waarop hij zijn vervroegd wettelijk pensioen kan laten ingaan, voor zover het voorzien is in het groepsverzekeringsreglement.

Daarnaast is er een bijkomend opnamerecht voor aangeslotenen die verdagen en voldoen aan de voorwaarden van de overgangsbepalingen voor aangeslotenen > 55 jaar in 2016.

Leeftijd van de aangeslotene in 2016: Uitbetaling aanvullend pensioen vanaf:
55 jaar 63 jaar
56 jaar 62 jaar
57 jaar 61 jaar
> 58 jaar 60 jaar

 

Opnamerecht voor werknemers die niet meer in dienstverband zijn van de onderneming

Ex-werknemers kunnen van het opnamerecht gebruik maken, als zij:

  • de wettelijke pensioenleeftijd bereiken;
  • voldoen aan de voorwaarden om (vervroegd) wettelijk pensioen te nemen;
  • voldoen aan de voorwaarden van de overgangsbepalingen voor aangeslotenen > 55 jaar in 2016.

Meest gelezen

 

Alle artikels