Keer terug
PensionStat.be: een online platform over pensioenen in België
Image of the blog article

Begin maart werd PensionStat.be gelanceerd. De initiatiefnemers voor dit online platform met betrouwbare en relevante cijfers over pensioenen in België zijn Sigedis, de Federale Pensioendienst en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ). Zij kunnen rekenen op ondersteuning van de FSMA, het Federaal Planbureau en de FOD Sociale Zekerheid.

Doelstelling

De initiatiefnemers willen de kennis over het Belgisch pensioenlandschap vergroten door actuele statistieken aan te reiken die gemakkelijk toegankelijk zijn voor een breed publiek. Zij richten zich tot beleidsmakers, onderzoekers, pensioenexperten en burgers. Met dit initiatief hopen zij dat het debat over de pensioenen objectief en juist gevoerd kan worden.

Welke informatie?

Op PensionStat.be vind je informatie over de wettelijke pensioenen. Hoeveel gepensioneerden zijn er? Hoe is de verhouding van de pensioenen tussen werknemers, zelfstandigen en ambtenaren? Wat is het gemiddelde pensioen in elk pensioenstelsel? Hoeveel gepensioneerden krijgen een pensioen uit een zuivere loopbaan en uit een gemengde loopbaan? Hoeveel kost de uitbetaling van de pensioenen? …

Daarnaast is er ook informatie te vinden over de aanvullende pensioenen.  Hoeveel mensen uit de beroepsbevolking bouwen een aanvullend pensioen op? Hoe hoog zijn de gemiddelde en mediaan verworven reserves? …

De toekomst

De initiatiefnemers hebben de ambitie om in de toekomst nog extra informatie toe te voegen. Ze willen bijvoorbeeld ook informatie geven over de uitbetaalde aanvullende pensioenen. We mogen ook rapporten verwachten over actuele onderwerpen.

Daarnaast zullen er binnenkort via PensionStat.be ook thematische rapporten gepubliceerd worden met cijfermateriaal over actuele onderwerpen die niet in de kerncijfers aan bod komen.

PensionStat.be als aanvulling op Mypension.be

PensionStat.be geeft een globaal overzicht van de wettelijke en aanvullende pensioenen in België.

Op Mypension.be kunnen alle burgers al geruime tijd terecht om een zicht te krijgen op hun persoonlijke situatie met betrekking tot hun wettelijk en aanvullend pensioen.

Besluit

Op PensionStat.be is een schat aan informatie te vinden over het Belgische pensioenlandschap. Het online platform is zeker een bezoek waard en zal bijdragen tot een betere kennis van en een grondiger inzicht in de pensioenen in België bij de bevolking.

Meest gelezen

 

Alle artikels