Keer terug
Premieborderel download
Image of the blog article

Vanaf 16 juni 2018 zijn er 2 wijzigingen aangebracht aan het premieborderel dat als een download wordt aangevraagd in EB-Connect:

  1. Een extra kolom is toegevoegd met de betalingsreferte als inhoud. Deze extra informatie geeft de mogelijkheid om het document meer digitaal te verwerken door de boekhouding.
  2. Kolommen die verwezen naar ‘medische kosten’ waren al langere tijd overbodig en zijn nu verwijderd. Zo verdwijnen er 7 kolommen uit het bestand.

De wijze waarop U een premieborderel aanvraagt of downloadt in EB-Connect blijft onveranderd.

Meest gelezen

 

Alle artikels