Keer terug
RSZ-overzichten zijn niet noodzakelijk voor elk kwartaal beschikbaar
Image of the blog article

Per kwartaal maken we een overzicht van de betaalde werkgeversbijdragen die de basis vormen voor de RSZ-bijdrage. Zodra het nieuwe overzicht beschikbaar is in EB-Connect, wordt u hiervan op de hoogte gebracht via e-mail. Indien er geen werkgeversbijdragen werden betaald tijdens het afgelopen kwartaal, is er bijgevolg ook geen RSZ-overzicht beschikbaar in EB-Connect.

Meest gelezen

 

Alle artikels