Keer terug
Toch vervroegd pensioen voor SWT'ers vanaf 2019
Image of the blog article

De reeks van pensioenhervormingen, opgestart door de minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine, houdt ook een weinig bekende maatregel in. Vanaf 2019 zal het ook voor SWT’ers mogelijk zijn om hun vervroegd wettelijk pensioen op te vragen. Hiervoor werd een wetsontwerp goedgekeurd in de Kamer.

Enkel pensioen op wettelijke pensioenleeftijd

Vandaag kunnen bruggepensioneerden of personen die in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag zitten, enkel met pensioen gaan op de wettelijke pensioenleeftijd. Op dat moment wordt ook hun groepsverzekering uitgekeerd. Voor SWT’ers die na 1 januari 2015 werden ontslagen en die tijdens hun periode van SWT aangepast beschikbaar bleven voor de arbeidsmarkt, wordt de uitkering van de groepsverzekering aan 10% belast. De andere bruggepensioneerden en SWT’ers betalen een belasting van 16,5%.

Voor- en nadelen goed afwegen

SWT’ers kunnen vanaf 2019 toch hun vervroegd wettelijk pensioen opnemen. In dat geval stopt uiteraard hun werkloosheidsuitkering alsook de toeslag van de voormalige werkgever. Het aantal dienstjaren voor de berekening van het wettelijk pensioen wordt beperkt tot het moment van de vervroegde pensionering. Vanaf het moment het vervroegd wettelijk pensioen ingaat, moet de SWT’er niet langer beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.

Lager pensioenbedrag

Het bedrag van het vervroegd wettelijk pensioen ligt lager dan het zou zijn op de wettelijke pensioenleeftijd. Dat komt omdat het pensioenbedrag op een kortere loopbaan wordt berekend. De verplichte uitkering van de groepsverzekering, die gekoppeld is aan de opname van het vervroegd wettelijk pensioen, wordt belast aan 16,5%.

Een overzicht:

 

SWT tot wettelijke pensioenleeftijd

65 jaar tot en met 2024

66 jaar van 2025 tot 2029

67 jaar vanaf 2030

SWT tot vervroegde pensionering (*)

 

vanaf 2019: 63 jaar bij loopbaan van 42 jaar

 

Werkloosheidsuitkering     tot datum wettelijke pensioenleeftijd tot datum vervroegde pensionering
Toeslag voormalige werkgever tot datum wettelijke pensioenleeftijd tot datum vervroegde pensionering
Dienstjaren voor berekening van het wettelijk pensioen tot datum wettelijke pensioenleeftijd tot datum vervroegde pensionering
Impact op het wettelijk pensioen hoger ten opzichte van de vervroegde pensionering lager ten opzichte van de wettelijke pensionering
Uitkering groepsverzekering op het moment van opname van het wettelijk pensioen op het moment van opname van het wettelijk vervroegd pensioen
Belasting op uitkering groepsverzekering indien niet aangepast beschikbaar gebleven voor de arbeidsmarkt 16,5% 16,5%
Belasting op uitkering groepsverzekering indien wel aangepast beschikbaar gebleven voor de arbeidsmarkt en ontslagen vóór 1 januari 2015 16,5% 16,5%
Belasting op uitkering groepsverzekering indien wel aangepast beschikbaar gebleven voor de arbeidsmarkt en ontslagen na 1 januari 2015 10% 16,5%

(*) Bijzondere regeling voor lange loopbanen: vervroegd pensioen in 2019 is mogelijk op 60 jaar bij loopbaan van 44 jaar en op 61 jaar bij loopbaan van 43 jaar.

Wetsontwerp goedgekeurd

De commissie Sociale Zaken van de Kamer keurde ondertussen het wetsontwerp goed in tweede lezing op 24 oktober 2017. Het wetsontwerp werd op 23 november 2017 in de Kamer gestemd.

Besluit

Vanaf 2019 ligt de keuze om in het statuut SWT te blijven tot aan de wettelijke pensioenleeftijd of het vervroegd wettelijk pensioen op te nemen, bij de SWT’er zelf.

Elementen om rekening mee te houden bij het maken van deze keuze zijn onder andere:

  • de hoogte van de werkloosheidsuitkering en de aanvulling van de voormalige werkgever
  • de hoogte van het wettelijk pensioen op pensioenleeftijd
  • de hoogte van het vervroegd wettelijk pensioen
  • de hoogte van het kapitaal groepsverzekering bij opname van het wettelijk pensioen
  • de hoogte van het kapitaal groepsverzekering bij opname van het vervroegd wettelijk pensioen
  • de hoogte van het kapitaal overlijden uit de groepsverzekering tot aan de opname van het (vervroegd) wettelijk pensioen.

 

Meest gelezen

 

Alle artikels