Keer terug
Toetreding tot de pensioentoezegging geweigerd door de werknemer
Image of the blog article

Werknemers die in dienst zijn bij de invoering van een pensioenstelsel of bij de wijziging ervan kunnen in bepaalde gevallen weigeren om toe te treden tot dit pensioenstelsel. Zij moeten dan een afstandsverklaring invullen en ondertekenen. Vivium bezorgt deze gegevens aan Sigedis.
 

De wet heeft 3 situaties voorzien:

De werknemer is in dienst op het ogenblik waarop het pensioenstelsel wordt ingevoerd.

Tenzij het pensioenstelsel bij collectieve arbeidsovereenkomst werd ingevoerd, kan een werknemer niet worden verplicht om tot het stelsel toe te treden dat wordt ingevoerd als de werknemer reeds in dienst is. Art. 15 WAP is van toepassing.

Bij weigering

 • De werknemer die niet wenst toe te treden tot het pensioenstelsel moet een afstandsverklaring invullen;
 • De werkgever bezorgt de ingevulde en ondertekende afstandsverklaring aan Vivium;
 • Vivium bezorgt de gegevens aan Sigedis;
 • De keuze van de werknemer is definitief en kan niet herroepen worden. De werkgever heeft geen enkele verplichting ten opzichte van de betrokken werknemer met betrekking tot deze pensioentoezegging.

De pensioentoezegging wijzigt met een vermeerdering van de verplichtingen van de aangeslotene.

Tenzij het pensioenstelsel bij collectieve arbeidsovereenkomst werd ingevoerd, kan een werknemer basis van art. 16 §1 WAP ervoor kiezen om niet toe te treden tot het gewijzigde pensioenstelsel als dit een vermeerdering inhoudt van de werknemersbijdrage.

Bij weigering

 • De werknemer die niet wenst toe te treden tot het gewijzigde pensioenstelsel omdat er een vermeerdering is van de verplichtingen voor de werknemers die op dat moment aangesloten zijn in de pensioentoezegging, moet een afstandsverklaring invullen;
 • De werkgever bezorgt de ingevulde en ondertekende afstandsverklaring aan Vivium;
 • Vivium bezorgt de gegevens aan Sigedis;
 • De keuze van de werknemer is definitief en kan niet herroepen worden. De werkgever blijft gebonden tot verderzetting van de oorspronkelijke pensioentoezegging voor deze werknemers.

Het pensioenstelsel wijzigt of wordt vervangen door een nieuw pensioenstelsel om een verschil in behandeling dat berust op het onderscheid tussen werklieden en bedienden op te heffen voor 1 januari 2025.

Tenzij een collectieve arbeidsovereenkomst de aansluiting verplicht, kan de werknemer die was aangesloten bij een bestaand pensioenstelsel dat in voege was op 1 januari 2015, weigeren deel te nemen aan het gewijzigde of nieuwe pensioenstelsel dat bedoeld is om een verschil in behandeling tussen arbeiders en bedienden op te zeggen. Hij/zij beroept zich op art. 16 §3 WAP.

Bij weigering

 • De werknemer die niet wenst toe te treden tot het pensioenstelsel moet een afstandsverklaring tot de pensioentoezegging die kadert in een harmonisatietraject arbeiders – bedienden invullen;
 • De werkgever bezorgt de ingevulde en ondertekende afstandsverklaring tot de pensioentoezegging die kadert in een harmonisatietraject arbeiders – bedienden aan Vivium;
 • Vivium bezorgt de gegevens aan Sigedis;
 • De keuze van de werknemer is niet definitief en kan in bepaalde situaties herroepen worden. De werkgever is gebonden tot verderzetting van de oorspronkelijke pensioentoezegging voor deze werknemers.

Bij iedere latere wijziging van een pensioenstelsel in harmonisatie, blijft het weigeringsrecht bestaan en moet er een nieuwe afstandsverklaring ingevuld en ondertekend worden.

Meest gelezen

 

Alle artikels