Keer terug
UPDATE: Behoud van de waarborgen van uw groepsverzekering als uw werknemer door de gevolgen van coronamaatregelen (COVID-19) tijdelijk werkloos is
Image of the blog article

Tijdelijke werkloosheid door overmacht of economische omstandigheden heeft een schorsing van de arbeidsovereenkomst tot gevolg. In normale omstandigheden wordt de premiebetaling na 30 dagen stopgezet en zijn uw werknemers niet meer verzekerd bij overlijden en arbeidsongeschiktheid en stopt de aanvullende pensioenopbouw.

Momenteel worden we geconfronteerd met uitzonderlijke omstandigheden. Daarom verbindt Vivium zich er toe om voor uw werknemers die tijdelijk werkloos worden door de COVID-19 crisis, alle risico’s (pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid) verder te blijven dekken. U blijft de premies verder betalen en hoeft Vivium niets te laten weten.

Op die manier blijven de werknemers die getroffen worden door tijdelijke werkloosheid maximaal beschermd.

Om u te ondersteunen biedt Vivium de mogelijkheid om de premiebetaling voor de werknemers in tijdelijke werkloosheid door de coronacrisis tijdelijk uit te stellen tot 30 september 2020. Dit uitstel geldt zowel voor de werkgeversbijdragen als voor de eventuele persoonlijke bijdragen. Indien u hier gebruik van wil maken, gelieve dan uw persoonlijke beheerder te contacteren. Ook in dit geval blijven uw werknemers dezelfde bescherming genieten.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om de dekkingen voor de werknemers in tijdelijke werkloosheid te schorsen, waardoor alle waarborgen volledig wegvallen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wil maken, neem dan binnen een termijn van 30 dagen, ten laatste op 12 juni 2020 contact op met uw gepersonaliseerde beheerder. Hij zal dan met u de modaliteiten ervan bespreken. De nieuwe wet die op 30 april 2020 gestemd werd, bepaalt echter dat in geval van schorsing de overlijdensdekking moet behouden worden tot minstens 30 juni 2020. Ook hier heeft u de mogelijkheid om de premiebetaling voor het behoud van deze overlijdensdekking uit te stellen tot 30 september 2020.

Informatieplicht voor de werkgever

Als werkgever heeft u de verplichting om, via ieder communicatiemiddel van uw keuze, uw betrokken werknemers te informeren over de keuze die u gemaakt heeft met betrekking tot uw groepsverzekering bij tijdelijke werkloosheid:

 • keuze 1: het behoud van de pensioenopbouw en van de risicodekkingen en dat de eventuele persoonlijke bijdragen zullen ingehouden worden op het loon van de werknemer na afloop van de periode van tijdelijke werkloosheid;
 • keuze 2: het behoud van de pensioenopbouw en de risicodekkingen met uitstel van premiebetaling tot 30 september 2020 en dat de eventuele persoonlijke bijdragen zullen ingehouden worden op het loon van de werknemer vanaf 1 oktober 2020;
 • keuze 3: de schorsing van de pensioenopbouw en de risicodekkingen, met uitzondering van de overlijdensdekking die behouden blijft tot minstens 30 juni 2020.

De algemene voorwaarden voorzien geen beperkingen op het vlak van een corona-epidemie of -pandemie

 • Waarborg bij overlijden
  Een overlijden als gevolg van het coronavirus is gedekt.
  Groepsverzekeringen sluiten een overlijden als gevolg van een epidemie of pandemie immers niet uit. Ook wie, ondanks een negatief reisadvies van Buitenlandse Zaken, afreist naar een risicogebied en ter plaatse besmet geraakt en overlijdt, is gedekt.
 • Waarborg bij arbeidsongeschiktheid
  Een ziekte als gevolg van een coronabesmetting is gedekt.
  Wie preventief in quarantaine geplaatst wordt, zonder ziek te zijn, kan echter geen beroep doen op de waarborg arbeidsongeschiktheid.
 • Algemene opmerking
  Andere contractuele voorwaarden en beperkingen die niet rechtstreeks met een coronabesmetting te maken hebben, blijven onverminderd van toepassing.

Meest gelezen

 

Alle artikels