Keer terug
UPDATE: COVID-19
Image of the blog article

De vorig jaar door het parlement goedgekeurde uitzonderlijke maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid eindigden initieel op 30 september 2020 en werden reeds verlengd tot 31 maart 2021. Deze periode wordt nu nog eens verlengd tot 30 juni 2021. Het wetsontwerp werd op 1 april 2021 goedgekeurd.

​​​​​​​De nieuwe wet voorziet in een automatische verderzetting van de groepsverzekering voor tijdelijk werklozen van de dekkingen pensioen, overlijden en arbeidsongeschiktheid tot 30 juni 2021. Op die manier blijven de werknemers die getroffen worden door tijdelijke werkloosheid maximaal beschermd.

Dit betekent dat:

  • Voor de dekkingen die reeds ongewijzigd werden voortgezet, wordt de termijn van de voortzetting automatisch verlengd tot 30 juni 2021.
  • Dekkingen die eerder op expliciete vraag van de werkgever (inrichter) toch werden geschorst, blijven geschorst met uitzondering van de overlijdensdekking die blijft verder lopen tot 30 juni 2021.
  • Indien een uitstel van premiebetaling werd aangevraagd tot 31 maart, blijft dit uitstel lopen tot 30 juni.

De werkgever moet geen verdere acties ondernemen. Het betreft een loutere aanpassing van de datum van 31 maart naar 30 juni 2021.

Meest gelezen

 

Alle artikels