Keer terug
Werk 3 jaar langer en bouw een pensioenbonus op tot 33.975 euro
Image of the blog article

Het Parlement heeft op 4 april 2024 de pensioenhervorming goedgekeurd. Een belangrijk onderdeel van deze wet is de pensioenbonus.

De pensioenbonus is een nettobedrag dat een werknemer, zelfstandige of ambtenaar kan krijgen als hij langer werkt dan de vroegste datum dat hij zijn pensioen kan opnemen.

Gedurende maximaal 3 jaar kan de pensioenbonus worden opgebouwd. De opbouw gebeurt progressief, dus hoe langer iemand verder werkt hoe hoger de pensioenbonus wordt.

Hoe hoog is de pensioenbonus? (1)

De hoogte van de pensioenbonus hangt af van het aantal loopbaanjaren die de persoon heeft opgebouwd op het moment van zijn vroegste pensioendatum. Heeft iemand op dat moment minder dan 43 loopbaanjaren, en hij blijft verder werken, dan bedraagt de pensioenbonus maximaal 22.650 euro voor een voltijdse activiteit. De opbouw gebeurt in dit geval progressief. Hij bedraagt 3.775 euro voor iemand die 1 jaar langer werkt, 11.325 euro voor iemand die 2 jaar langer werkt en 22.650 euro voor iemand die 3 jaar langer werkt.

Voor een persoon die op zijn vroegste pensioendatum 43 of meer loopbaanjaren heeft, bedraagt de pensioenbonus voor elk extra gewerkt jaar 11.325 euro. De maximum pensioenbonus is dus 33.975 euro.

Bij deeltijdse arbeid wordt de pensioenbonus vermenigvuldigd met het percentage van de deeltijdse arbeid.

Als de persoon maar een half jaar voltijds verder werkt, dan zal de pensioenbonus ook maar 50% bedragen.

 

(1) Bedragen gebaseerd op de index van juli 2023

Hoe wordt de pensioenbonus opgebouwd?

Elke gewerkte dag na de vroegste pensioendatum telt mee. Voor 1 gewerkte dag wordt een pensioenbonus voor 1 dag gegeven. Per jaar kunnen maximum 312 bonusdagen opgebouwd worden.

Vanaf het ogenblik dat de bonusdagen worden opgebouwd, begint de periode van 3 jaar dat de pensioenbonus kan worden opgebouwd. Na deze periode van 3 jaar kan geen pensioenbonus meer worden opgebouwd. Als iemand in die opbouwperiode van pensioenbonus van 3 jaar tijdelijk stopt met werken, dan wordt de periode voor de opbouw van de pensioenbonus niet verlengd. De opbouw van de pensioenbonus stopt ook zodra men een rustpensioen opneemt.

Vanaf wanneer gaat deze nieuwe regeling in?

Er kan een pensioenbonus opgebouwd worden vanaf 1 juli 2024 en die wordt maar ten vroegste uitgekeerd voor personen die hun pensioen opnemen vanaf 1 januari 2025.

Wanneer wordt de pensioenbonus uitgekeerd?

De pensioenbonus wordt uitgekeerd enkele maanden na de opname van het wettelijk pensioen. Dit gebeurt automatisch. De burger moet geen aanvraag hiervoor indienen. De Federale Pensioendienst zal dit automatisch uitkeren als hij daarvoor in aanmerking komt.

Worden er belastingen ingehouden op de pensioenbonus?

Neen, er wordt geen enkele inhouding gedaan op de pensioenbonus. Het nettobedrag is dus gelijk aan het brutobedrag.

Wordt de pensioenbonus in 1 keer uitgekeerd?

De pensioenbonus wordt standaard in 1 keer uitgekeerd enkele maanden na de ingang van de opname van het wettelijk pensioen.

Er kan ook gekozen worden om de pensioenbonus levenslang maandelijks uitbetaald te krijgen. Het maandelijks nettopensioen wordt dan als volgt verhoogd (2):

  Minder dan 43 loopbaanjaren op het moment van de vroegste pensioendatum 43 of meer loopbaanjaren op het moment van de vroegste pensioendatum
1 jaar voltijds verder werken na de vroegste pensioendatum 15,60 euro 46,80 euro
2 jaar voltijds verder werken na de vroegste pensioendatum 46,80 euro 93,60 euro
3 jaar voltijds verder werken na de vroegste pensioendatum 93,60 euro 140,40 euro

(2) Bedragen gebaseerd op de index van juli 2023


Is er een bonusplafond? (3)

Ja, de wet voorziet een bonusplafond. De som van het wettelijk pensioen, het aanvullend pensioen en de pensioenbonus mag niet hoger zijn dan 7.969,68 euro brutopensioen per maand (of 95.636,10 euro per jaar).

Als dit bonusplafond wordt overschreden, dan zal de pensioenbonus worden beperkt.

Belangrijke opmerking: De Federale Pensioendienst schat dat dit plafond maar door 1% van de burgers zal overschreden worden.
 

(3) Bedragen gebaseerd op de index van november 2023

Meer informatie

De Federale Pensioendienst heeft een speciale webpagina ontwikkeld waarop alle informatie over de pensioenbonus is gecentraliseerd.

Deze zeer duidelijke webpagina is te raadplegen via www.pensioenbonus.be

Meest gelezen

 

Alle artikels