Keer terug
Wist u dat ...
Image of the blog article

Bepaalde gebeurtenissen kunnen aanleiding geven tot premie-aanpassingen: u neemt een nieuwe medewerker in dienst, een werknemer huwt of zijn gezinssamenstelling wijzigt ...
De premieverrekening van die wijzigingen bundelen we en nemen we op in een nieuwe premieafrekening rond de 15de van de maand nadat u de wijziging doorgaf.

Als er aanpassingen zijn die nog niet werden verrekend, betekent dit dat deze pas effect hebben op de premieafrekening van de volgende maand.

Op het premieborderel wordt duidelijk aangegeven wat de reden van wijziging (RW) was die aanleiding gaf om een bepaalde premie te boeken (bijvoorbeeld: nieuwe aansluiting, wijziging gezinstoestand, …).

Alle documenten van de premieafrekening zijn eenvoudig terug te vinden in EB-Connect. De gedetailleerde afrekening per deelnemer is beschikbaar in drie muisklikken. Klik achtereenvolgens op :

  • Documenten premiebetaling (in linker kolom)
  • Detail
  • Premieborderel

Je kan ze ook downloaden in excel (onder 'Downloads') zodat dit kan gebruikt worden voor kostenallocaties.

Meest gelezen

 

Alle artikels