In de kijker

EB-Connect onbeschikbaar wegens onderhoud

Om onderhoudsredenen zal EB-Connect onbeschikbaar zijn van vrijdag 23 oktober om 18u00 tot maandag 26 oktober om 08u00. Onze excuses voor het ongemak.

21 oktober 2020

Meer lezen

EB-Connect onbeschikbaar wegens onderhoud

Om onderhoudsredenen zal EB-Connect onbeschikbaar zijn van vrijdag 23 oktober om 18u00 tot maandag 26 oktober om 08u00. Onze excuses voor het ongemak.

21 oktober 2020

Meer lezen

UPDATE: Behoud van de waarborgen van uw groepsverzekering als uw werknemer door de gevolgen van coronamaatregelen (COVID-19) tijdelijk werkloos is

Op 30 april 2020 heeft het parlement een wetsvoorstel goedgekeurd over uitzonderlijke maatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie inzake pensioenen, aanvullende pensioenen en andere aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid.

12 mei 2020

Meer lezen

Afkoop van studiejaren voor een hoger pensioen - overgangsmaatregel eindigt op 30 november 2020

De wet van 2 oktober 2017 (BS 24 oktober 2017) betreffende de harmonisering van het in aanmerking nemen van studieperioden voor de berekening van het pensioen regelt de regularisatie van studieperioden voor de verschillende pensioenstelsels (ambtenaren, werknemers en zelfstandigen). Het Koninklijk besluit van 19 december 2017 (BS 29 december 2017), dat in werking trad op 1 december 2017, regelt de verdere uitwerking van het principe van regularisatie van studiejaren en voorziet in overgangsmaatregelen voor werknemers voor wie de termijn van 10 jaar vanaf het einde van de studies is verlopen op 30 november 2017. Deze overgangsmaatregelen eindigen op 30 november 2020.

5 mei 2020

Meer lezen

Meest gelezen

 

Alle artikels