Als uw groepsverzekering een overlijdensdekking voorziet, ontvangen uw begunstigden een bedrag als u sterft vóór uw pensioenleeftijd.

De begunstigden zijn de personen die bij overlijden het kapitaal ontvangen, zoals vastgelegd in de voorwaarden van uw groepsverzekering.

In mensentaal gaat het in eerste instantie over uw partner, bij gebreke uw kinderen, bij gebreke uw ouders, bij gebreke uw broers, zussen, en verdere familie en zo wordt verder afgedaald.

U kunt afwijken van de contractueel voorziene voorrangsorde volgens de bepalingen van het reglement.

Via uw werkgever kunt u hiervoor een aangepast formulier gebruiken.

Als uw groepsverzekering een overlijdensdekking voorziet, ontvangen uw begunstigden een bedrag als u sterft voor uw pensioenleeftijd. Het exacte bedrag vindt u terug op uw benefit statement (het overzicht van uw groepsverzekering). Dit bedrag is onderhevig aan belastingen. En de parafiscaliteit verschilt in functie van de begunstigde.

In een notendop:

Uw huwelijkspartner

  • moet RIZIV-, solidariteitsbijdrage en bedrijfsvoorheffing betalen
  • maar geen successierechten (het kapitaal overlijden uit een groepsverzekering moet wel aangegeven worden, maar er moeten door de huwelijkspartner geen successierechten op betaald worden).

Alle andere begunstigden

  • moeten geen RIZIV- en geen solidariteitsbijdrage betalen
  • maar wel bedrijfsvoorheffing en successierechten (met als uitzondering minderjarige kinderen onder de 21 jaar: zij moeten geen successierechten betalen).

Dat kan enkel als uw groepsverzekering deze mogelijkheid voorziet (de zogenaamde cafetariaregelingen) binnen bepaalde grenzen en enkel als u nog effectief in dienst bent.

Als het overlijdenskapitaal wijzigt, zal er minder of meer geld vrijkomen voor de opbouw van uw pensioen.