Bij uw (vervroegde) wettelijke pensionering is de opname van uw geld verplicht.

De overheid voorziet een gunstigere belasting als u blijft werken tot 65 jaar of als u een volledige loopbaan van 45 jaar heeft opgebouwd.

U ontvangt minstens één keer per jaar een ‘uittreksel' van uw groepsverzekering, het benefit statement/pensioenfiche genaamd.

Dit document geeft een overzicht van alle verzekerde waarborgen en relevante bedragen in één document. Hier ziet u tot in detail welke bedragen voor u verzekerd zijn.

Via ons animatiefilmpje vindt u meer informatie over uw benefit statement.

Wanneer u op pensioen gaat, krijgt u van de groepsverzekering een eenmalig kapitaal of levenslange rente uitgekeerd.

Wanneer u kiest voor een kapitaal, zult u een eenmalige uitkering ontvangen.

Vandaag ziet de fiscaliteit op het pensioenkapitaal uit de groepsverzekering er in grote lijnen als volgt uit:

Van het voorziene pensioenkapitaal gaan volgende inhoudingen af:

  • de RIZIV-bijdrage: 3,55%
  • de solidariteitsbijdrage: 0% of 1% of 2%  (afhankelijk van de grootte van uw kapitaal) 
  • de bedrijfsvoorheffing:
  • 16,66% op de premies betaald door de werkgever
  • 16,66% op werknemerspremies voor 1993
  • 10,09% op werknemerspremies na 1993

Als u tot 65 blijft werken of als u een loopbaan van 45 jaar heeft opgebouwd, verlaagt de bedrijfsvoorheffing voor de premies betaald door de werkgever van 16,66% naar 10,09%!


Als u uw aanvullend pensioen vervroegd opneemt wijzigen de percentages van de bedrijfsvoorheffing op de werkgeversbijdragen als volgt:

  • opname op uw 60 jaar: 20% bedrijfsvoorheffing*
  • opname op uw 61 jaar: 18% bedrijfsvoorheffing*
  • opname op uw 62, 63, 64 jaar: bedrijfsvoorheffing blijft 16,5%

* Bij wettelijke pensionering zakt dit tot 16,66% bij voorlegging van een bewijs van de Federale pensioendienst.


Het jaar volgend op de uitbetaling ontvangt u een fiscale fiche. Deze gegevens neemt u over op uw belastingsaangifte. Zo wordt ook de laatste rechtzetting van de gemeentebelasting verrekend.

Als u uw wettelijk pensioen opneemt, moet u zelf niets ondernemen, Vivium regelt alles voor u. Een maand voor uw pensioen sturen wij u een regelingskwijting. U vult de kwijting in en stuurt ze ondertekend terug met een recto verso kopie van uw identiteitskaart. Vanaf de contractueel voorziene einddatum, schrijft Vivium het netto kapitaal over op uw bankrekening.