Keer terug

Gunstige taxatie groepsverzekering na 'volledige loopbaan'

Op 19 december 2019 werd de circulaire 2019/C/135 van de Algemene Administratie van de Fiscaliteit gepubliceerd over de notie 'effectief actief' en 'volledige loopbaan volgens de...

Publicatie in het Belgisch Staatsblad van de regeling 10% eindtaxatie voor wie met pensioen gaat na een loopbaan van 45 jaar

Op 15 maart 2019 verscheen de wet tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wat de notie wettelijke pensioenleeftijd betreft in het Belgisch Staatsblad. Deze wet regelt de...

Help uzelf (en uw gezin) door de coronacrisis

De coronacrisis veroorzaakt bij heel wat mensen onzekerheid en angst. Heel begrijpelijk, want deze crisis heeft een grote impact op het leven van iedereen. Om u (en uw gezin) mentale ondersteuning...

Gratis onlinetool om stress te doorbreken in coronatijden

De impact van de coronacrisis laat zich op heel wat vlakken voelen. Een aantal sectoren is zwaar getroffen, bij andere valt de economische impact mee, maar de coronamaatregelen hebben op nagenoeg...

Impact COVID-19 maatregelen op uw groepsverzekering

De huidige coronacrisis doet ongetwijfeld heel wat vragen rijzen over de waarborgen van uw groepsverzekering.
Vivium neemt maatregelen om de continuïteit van dekkingen te garanderen, ook voor...

Kerncijfers sociale zekerheid

Kerncijfers sociale zekerheid (loontrekkenden) Fiscale grensbedragen vanaf het...

Meld IPT's vóór 31 maart aan de FSMA

U moet elk jaar vóór 31 maart aan de FSMA melden hoeveel IPT’s (individuele pensioentoezeggingen) u toekende in het jaar ervoor.

Bedrijfsvoorheffing in de tweede pijler

Bedrijfsvoorheffing in de tweede pijler Pensioen of rente ...

Gunstig fiscaal regime op einddatum bij voorschot

Gunstig fiscaal regime op einddatum bij voorschot Gebruikt uw werknemer het...

Gunstige eindbelasting

Gunstige eindbelasting De gunstige eindbelasting is een fiscaal voordelige...

Fiscaliteit bij uitkering van het kapitaal leven

Fiscaliteit bij uitkering van het kapitaal bij leven Bij een kapitaalsuitkering...

Op pensioen

Wat gebeurt er als ik met wettelijk pensioen ga? Bij uw (vervroegde) wettelijke...

Wist u dat ...

U kan opvolgen of wijzigingen al verwerkt zijn?

Ons cookie beleid

Cookies Onze server herkent automatisch een aantal gegevens, onder meer uw...

Maximale aftrekbare premie bij IPL

Maximale aftrekbare premie bij een individuele pensioentoezegging Een individuele...

Aanvraag inpandgeving bezorgen

Hoe vraagt u een inpandgeving aan? Als werkgever bezorgt u de aanvraag tot...

Wist u dat ...

Wij een tussentijdse premieafrekening maken als u bepaalde wijzigingen aan ons doorgeeft?

Wist u dat ...

Iedere werkgever met een groepsverzekering bij Vivium terecht kan bij een gepersonaliseerde beheerder?