Keer terug
Hoe wordt mijn aanvullend pensioenkapitaal belast?
Image of the blog article

Bij de uitkering van uw pensioenkapitaal, houdt Vivium om fiscale en sociale redenen een bepaald bedrag af. Dat bedrag bestaat uit een bedrijfsvoorheffing, een solidariteitsbijdrage en een Riziv-bijdrage. Hoe groot dat bedrag precies is, hangt af van het uitgekeerde kapitaal.

Waaruit bestaat het opgebouwde kapitaal?

Het kapitaal bestaat uit:

 • een deel opgebouwd door werkgeversbijdragen;
 • eventueel een deel opgebouwd door persoonlijke bijdragen vóór 1 januari 1993;
 • eventueel een deel opgebouwd door persoonlijke bijdragen vanaf 1 januari 1993;
 • eventueel een deel winstdeelname.

Welk bedrag wordt afgehouden?

Vivium houdt drie bedragen af:

 1. Een Riziv-bijdrage van 3,55% op de volledige uitkering (kapitaal + winstdeelname).
 2. Een solidariteitsbijdrage van 0%, 1% of 2% op de volledige uitkering (kapitaal + winstdeelname), afhankelijk van de grootte van de uitkering.
 3. Bedrijfsvoorheffing (na aftrek van de RIZIV- en de solidariteitsbijdrage):
  1. Kapitaal opgebouwd met persoonlijke bijdragen:
   • Op het gedeelte van het kapitaal opgebouwd met persoonlijke bijdragen gestort vóór 1 januari 1993 bedraagt de bedrijfsvoorheffing 16,66%.
   • Op het gedeelte van het kapitaal opgebouwd met persoonlijke bijdragen gestort vanaf 1 januari 1993 bedraagt de bedrijfsvoorheffing 10,09%.
  2. Kapitaal opgebouwd met werkgeversbijdragen: 
   • Op het kapitaal opgebouwd met werkgeversbijdragen bedraagt de bedrijfsvoorheffing 10,09%. U moet dan wel ‘effectief actief’ gebleven zijn tot de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar.  Met ingang van 1 januari 2019 geldt dit ook voor werknemers die de wettelijke pensioenleeftijd nog niet bereikt hebben maar die ‘ononderbroken effectief actief ’ bleven en een loopbaan van 45 jaar opbouwden. (Lees meer over de gunstige eindbelasting). Is dat niet het geval, dan bedraagt de bedrijfsvoorheffing 16,66%
  3. Winstdeelname:
   • De opgebouwde winstdeelname wordt, naast de Riziv- en solidariteitsbijdrage, niet verder belast. Hierop wordt dus geen bedrijfsvoorheffing meer toegepast.
     

Gemeentebelasting

Bij de afhouding van de bedrijfsvoorheffing, wordt al rekening gehouden met een gedeeltelijke verrekening van de gemeentelijke opcentiemen. Bij de uitkering van uw netto pensioenkapitaal wordt op die manier al een voorschot aan gemeentebelasting ingehouden.

In het jaar na uitkering van uw netto pensioenkapitaal, moet u de bedragen waarop u bedrijfsvoorheffing betaalt en de bedrijfsvoorheffing aangeven via de codes van uw fiscale fiche (281.11). Deze ontvangt u in de maand april van het jaar na de uitkering van uw netto pensioenkapitaal. De definitieve verrekening van de gemeentebelasting volgt dus pas in het jaar nadat u uw netto pensioenkapitaal ontving.

 

Voor meer informatie kan u hier terecht.

 

Meest gelezen

 

Alle artikels