Keer terug
Kan u een persoonlijke bijdrage voor uw groepsverzekering weigeren?
Image of the blog article

In een groepsverzekering kunnen, naast de stortingen die gebeuren door de werkgever, ook persoonlijke bijdragen van de werknemers voorzien zijn. De fiscale wetgeving bepaalt dat deze persoonlijke bijdragen door de werkgever van het loon van de werknemers afgehouden moeten worden. 

Indien het pensioenreglement de storting van zo’n persoonlijke bijdragen voorschrijft, kan een werknemer die in dienst komt dit niet weigeren: eens het pensioenreglement deze bijdrage voorziet, betreft het met andere woorden een verplichte bijdrage. 

Weigering enkel mogelijk bij invoering of verhoging van de persoonlijke bijdrage voor werknemers in dienst

De enige situatie waarin een verzekerde de inhouding van een persoonlijke bijdrage van zijn salaris kan weigeren is bij wijziging van het pensioenreglement waarbij er een persoonlijke  bijdrage wordt ingevoerd of verhoogd voor werknemers die op dat moment in dienst zijn. In dat geval kan de werknemer ervoor kiezen om in zijn oude plan te blijven waarin geen of lagere persoonlijke bijdragen zijn voorzien. Dit weigeringsrecht is evenwel niet van toepassing indien de wijziging via CAO tot stand komt (artikel 16 WAP).

Verlies het fiscaal voordeel niet uit het oog

Denk goed na vooraleer u een beroep doet op het weigeringsrecht. Een persoonlijke bijdrage levert immers een fiscaal voordeel op onder de vorm van een belastingvermindering en het aanvullend pensioenkapitaal dat hiermee opgebouwd wordt, wordt ook op een gunstige manier belast bij uitkering.

Meest gelezen

 

Alle artikels