Keer terug
Wat gebeurt er met mijn groepsverzekering wanneer ik mijn werkgever verlaat vóór mijn pensionering?
Image of the blog article

Welke keuzemogelijkheden heb ik bij uitdiensttreding?

1. U laat het gespaarde bedrag staan

Als u het gespaarde bedrag laat staan, blijven de ‘verworven reserves’ zonder enige wijziging in de pensioentoezegging van uw (ex-)werkgever staan.

Dit wil zeggen: er gebeuren geen verdere stortingen meer, maar het gespaarde bedrag inclusief intresten ontvangt u bij pensionering.

Als u hiervoor kiest, hoeft u verder geen actie te ondernemen.

Wat met de overlijdensdekking uit mijn groepsverzekering?

Indien uw groepsverzekering niet meer voorziet in een overlijdensdekking, zal u de mogelijkheid krijgen om alsnog een overlijdensdekking te voorzien. 

2. U draagt het gespaarde bedrag (‘verworven reserves’) over

Het gespaarde bedrag (de ‘verworven reserves’) verlaat dan de groepsverzekering bij uw ex-werkgever. U heeft de volgende drie mogelijkheden:

  • U brengt het gespaarde bedrag onder in de onthaalstructuur van Vivium.

Daar komt het terecht in een nieuw contract bij Vivium, op uw naam, waar het verder oprent aan een vaste rentevoet tot de eindleeftijd van uw oorspronkelijke groepsverzekering, volgens de voorwaarden van de onthaalstructuur.

  • U draagt het gespaarde bedrag over naar de groepsverzekering van uw nieuwe werkgever.

Zo worden al uw verworven reserves administratief bij dezelfde verzekeraar beheerd. Bij uw nieuwe werkgever kan u informatie inwinnen over de manier waarop uw reserves zullen gebruikt worden bij de pensioeninstelling die instaat voor het beheer van uw nieuwe groepsverzekering.  

  • U draagt het gespaarde bedrag over naar een pensioeninstelling die de volledige winst onder de aangeslotenen verdeelt en de kosten beperkt.

U kan uw geld ook overbrengen naar een pensioeninstelling die de volledige winst onder de aangeslotenen verdeelt en de kosten beperkt (ook gekend als 'gemeenschappelijke pensioenkas').

Daar worden uw verworven reserves opgenomen in een nieuw contract, op uw naam.

Kan ik de groepsverzekering van mijn ex-werkgever zelf verderzetten? 

Dit is niet mogelijk. U kunt zelf niet verder blijven sparen binnen de fiscaliteit van een groepsverzekering nadat u uit dienst bent. 
U kan wel zelf op individuele basis verder zorgen voor uw pensioenopbouw nadat u uit dienst bent. U kunt dit doen met een contract pensioensparen of langetermijnsparen. Contacteer hiervoor uw verzekeringstussenpersoon.

Voor meer informatie over uw groepsverzekering kan u steeds terecht op mijngroepsverzekering.vivium.be.

Meest gelezen

 

Alle artikels